Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
28.08.2014

Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroavustus 2014

Sipoossa rekisteröidyt yleishyödylliset yhteisöt, jotka harjoittavat liikunta-, nuoriso- tai kulttuuritoimintaa, voivat hakea seurantalojen tai vastaavien kiinteistöveroavustusta Sipoon kunnan vapaa-ajanjaostolta, PL 7, 04131 SIPOO.
28.08.2014

Massbyn ratsastuskeskuksen asemakaavamuutos vireille

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2014–2017 sisältyvä Massbyn ratsastuskeskuksen asemakaavamuutos (kaava M 2) käynnistyy.
14.08.2014

Voimaan tullut asemakaava

Valtuusto on päätöksellään 5.5.2014 (43 §) hyväksynyt Boxin käsityöläiskeskuksen asemakaavan (kaava BOX 1).
14.08.2014

Sipoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuollon kehittämissuunnitelmaehdotus on julkisesti nähtävillä 23.6–31.8.2014
07.08.2014

Ympäristönsuojelupäällikön päätökset

Eriksnäsin asukasyhdistys on hakenut huvitilaisuus lupaa. Päätös annettu 6.8.2014
07.08.2014

Liikuntaryhmät syksyllä 2014

Ilmoittaudu mukaan ohjattuihin liikuntaryhmiin!
07.08.2014

Kunnanhallituksen kokoukset syksyllä 2014

Sipoon kunnanhallituksen kokoukset pidetään seuraavasti: 26.8., 9.9., 23.9., 20.-.21.10., 11.11., 25.11., 9.12.
07.08.2014

Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjausavustus

Korjausavustuksia myönnetään sosiaalisin perustein sotaveteraanien, vanhusväestön (yli 65-vuotiaat) ja vammaisten asuntojen korjaamiseen.
07.08.2014

Voimaan tulleita asemakaavoja

Asemakaavamuutokset N53 ja S17A tulevat tällä kuulutuksella voimaan.

Arkisto

2020 (51)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit