Kuulutukset

Valtuusto on 28.1.2019 päättänyt, että vuonna 2019 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2019 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
12.08.2016

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Seuraava ilmoitus on vireillä Sipoon kunnan ympäristönsuojeluyksikössä.
11.08.2016

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta - Eriksnäsin asukasyhdistys

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 12.2.2013 (6 §) tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt Eriksnäsin asukasyhdistyksen ilmoituksen ja antanut sen johdosta toimintaa koskevia määräyksiä.
11.08.2016

B 17 Majvikin 1. asemakaavan (maatalousalueet) luonnos nähtäville

Asemakaavaluonnos on virallisesti nähtävillä 11.8. – 9.9.2016.
30.06.2016

Taasjärven itäpuolen asemakaava (T 6) vireille

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2016–2019 kuuluva Taasjärven itäpuolen asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Samalla on julkistettu karttakyselyn 1. – 31.5.2016 tulokset.
23.06.2016

Hyväksytty osayleiskaava

Sipoon valtuusto on 13.6.2016 päätöksellään § 112 hyväksynyt G 21 Immersbyn osayleiskaavan.
21.06.2016

Maanrakentamiseen liittyvä louhintatyö

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 12.2.2013 (6 §) tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt JJ Kaivin ja Kallio Oy:n ilmoituksen ja antanut sen johdosta toimintaa koskevia määräyksiä.
16.06.2016

Vireillä Sipoon kunnan Rakennusvalvonnassa

Neste Markkinointi Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamispäätöstä saada rakentaa 10 vuoden määräajaksi polttonesteiden Truck-automaattijakeluasema Kyllästämöntien ja Keravantien risteykseen kiinteistölle Gröndal RN:o 753-421-12-20.
16.06.2016

Kaunissaaren ranta-asemakaavan luonnos nähtäville

Ranta-asemakaavaluonnos on nähtävillä ajalla 16.6.–15.8.2016
14.06.2016

Vireillä Sipoon kunnan rakennusvalvonnassa: Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Asukastilaisuus rakennusjärjestyksen uudistamisesta järjestetään tiistaina 14.6.2016 kello 18.00 vanhalla kunnantalolla (Lilla Villan, Jussaksentie 16, Sipoo). Tervetuloa kuuntelemaan sekä keskustelemaan yhdessä hankkeen ohjausryhmän ja työryhmän kanssa - eli osallistumaan rakennusjärjestyksemme uudistamiseen
09.06.2016

Hyväksytty asemakaava

Sipoon valtuusto on 16.5.2016 päätöksellään § 94 hyväksynyt NE 1 Nevas Gårdin asemakaavan.

Arkisto

2019 (64)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit