Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
13.10.2016

INFLUENSSAROKOTUS (kausi-influenssarokote)

Sipoon terveyskeskuksessa rokotetaan syksyllä 2016 seuraavasti:
13.10.2016

Nikkilän kierrätyskeskuksen asemakaava vireille

Kunnan kaavoitusohjelmaan kuuluva Nikkilän kierrätyskeskuksen asemakaavoitus kaava (H 1) käynnistyy.
29.09.2016

Peltoalueiden vuokraaminen

Sipoon kunta järjestää huutokaupan Topeliussalissa keskiviikkona 12. lokakuuta 2016 klo 12.00 vuokratakseen peltoalueitaan eniten tarjoaville Sipoon kunnassa asuville henkilöille.
15.09.2016

NE 1 Nevas gård –asemakaava-alueen katusuunnitelmaehdotus

NE 1 Nevas gård –asemakaava-alueen katusuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Kuntalan asiakaspalvelupisteessä 15.– 29.9.2016 välisenä aikana viraston aukioloaikoina.
15.09.2016

Esitys kunnan osan siirtämisestä Sipoon kunnasta Vantaan kaupunkiin

Sipoon kunnanhallitukselle on jätetty 12.10.2015 päivätty esitys Sipoon kuntaan kuuluvan kiinteistön Asunto Oy Sipoon Valonmajan RN:o 753-431-1-27 liittämisestä Vantaan kaupunkiin.
25.08.2016

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 12.2.2013 (6 §) tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt Hotela Oy:n ilmoituksen ja antanut sen johdosta toimintaa koskevia määräyksiä.

Ympäristönsuojelupäällikön päätökset ja niihin liittyvät valitusosoitukset ovat julkisesti nähtävinä Kuntalan infossa, osoite Iso Kylätie 18, Sipoo, viraston aukioloaikoina 25.8. – 26.9.2016
25.08.2016

Valtuusto kokous 5.9.2016

Sipoon valtuusto kokontuu Nikkilän Sydämessä maanantaina 5 syyskuuta 2016 klo 18.00.
25.08.2016

Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroavustus 2016

Sipoossa rekisteröidyt yleishyödylliset yhteisöt, jotka harjoittavat liikunta-, nuoriso- tai kulttuuritoimintaa, voivat hakea seurantalojen tai vastaavien kiinteistöveroavustusta Sipoon kunnan vapaa-ajanjaostolta, PL 7, 04131 SIPOO.
18.08.2016

Nevas gårdin asemakaava tulee voimaan

Sipoon valtuusto on päätöksellään 16.5.2016 § 94 hyväksynyt NE 1 Nevas gårdin asemakaavan.
18.08.2016

Vireillä Sipoon kunnan Rakennusvalvonnassa

Sipoon kunta hakee maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista rakennuslupaa määräajaksi paikallaan pysytettävälle koulu- ja päiväkotirakennukselle; määräaika on hakemuksen mukaan 10 vuotta.

Arkisto

2020 (37)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit