< Kuulutukset
02.05.2019

N49 Korttelin 1015 (ent. linja-autoasema), 1008 ja 1006 asemakaavamuutos vireille

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Nikkilän keskustassa, Ison Kylätien ja Mixintien risteyksen lounaisnurkassa sekä Ison Kylätien itäpuolella Kulmakujan molemmin puolin. Muutosalueen pinta-ala on noin 1,6 ha. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa asuinrakennuksien rakentamista Nikkilän entisen linja-autoaseman alueelle. Samalla tarkistetaan naapurikorttelien maankäyttöä ja arvokkaiden rakennusten suojelumerkintöjä.

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 2.5. – 3.6.2019 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 3.6.2019 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Lisätietoja antavat kaavoittaja Dennis Söderholm puh. 040 141 7043, sekä asemakaavapäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Sipoossa 2.5.2019


Viimeksi muokattu
30.04.2019