< Kuulutukset
23.11.2017

Hyväksyttyjä asemakaavoja, NG11 ja B16

Sipoon kunnanvaltuusto on päätöksillään 13.11.2017 § 106 ja § 107 hyväksynyt Kylävuorentien omakotitonttien asemakaavan (kaava NG11) ja Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan muutoksen (kaava B16).

Hyväksymispäätöksiä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 21.11.2017 alkaen Hallintopalvelut-yksikössä Kuntalassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä.

Sipoossa 23.11.2017
Valtuusto


Viimeksi muokattu
20.11.2017