< Kuulutukset
22.12.2016

Ympäristölupapäätös

YIT-Rakennus Oy, ylijäämämaan hyödyntäminen, Myyraksen kylä, RN:o 1:154.

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta on kokouksessaan 14.12.2016 antanut seuraavan ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen:

§ 129 YIT-Rakennus Oy, ylijäämämaan hyödyntäminen, Myyraksen kylä, RN:o 1:154.

Hakijalle ei myönnetty ympäristölupaa.

Päätös, hakemusasiakirjat ja valitusosoitus ovat nähtävillä 23.12.2016–23.1.2017 Sipoon kunnan Infossa Kuntalassa. (Iso Kylätie 18, Nikkilä)

Tutustuaksesi asiakirjoihin 23.12.2016 (klo 8-14) ota yhteyttä alla olevaan puhelinnumeroon, muutoin asiakirjat nähtävissä Kuntalan aukioloaikojen mukaisesti.

Päätös on luettavissa myös Sipoon kunnan internet-sivuilla: www.sipoo.fi > Kunta ja päätöksenteko > Esityslistat, pöytäkirjat ja kokouspäivät > Esityslistat ja pöytäkirjat > Rakennus- ja ympäristövaliokunta/Byggnads- och miljöutskottet 14.12.2016 Pöytäkirja.

Valitusaika päättyy 23.1.2017.

 

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Saija Ruponen p.09 2353 6852.

Päätöksen antopäivämäärä 23.12.2016

Sipoossa 16.12.2016

Rakennus- ja ympäristövaliokunta


Viimeksi muokattu
22.12.2016