< Kuulutukset
06.12.2016

Katusuunnitelmaehdotus

Katusuunnitelmaehdotus asemakaava-alueen NG5 Kartanonrinteen Paippistentien länsipuolen katujen rakentamiseksi.

Pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Sipoon kunnassa, Kylätie 18, Nikkilä, 8.–22.12.2016 välisenä aikana toimiston aukioloaikoina sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa:

https://www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/katu-_ja_viheralueet/katujen_rakentaminen/nahtavilla_olevat_katusuunnitelmat

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävillä oloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi.

 

Tekninen valiokunta

Sipoossa 8. joulukuuta 2016


Viimeksi muokattu
05.12.2016