< Kuulutukset
02.11.2016

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta - Sisco Asunnot Oy

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 12.2.2013 (6 §) tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt Sisco Asunnot Oy:n ilmoituksen ja antanut sen johdosta toimintaa koskevia määräyksiä.

HAKIJA  SÖKANDE

LAINKOHTA

LAGRUM

TOIMENPIDE  ÅTGÄRD

PAIKKA

PLATS

PÄÄTÖS

BESLUT

 

Sisco Asunnot Oy

YSL 118 §

MSL 118 §

Rakentamiseen liittyvä louhintatyö

Tasbyntie 54-56, Söderkulla

2.11.2016

§ 6

 

 

 

 

 

 

Ympäristönsuojelupäällikön päätökset ja niihin liittyvät valitusosoitukset ovat julkisesti nähtävinä Kuntalan infossa, osoite Iso Kylätie 18, Sipoo, viraston aukioloaikoina 2.11. 5.12.2016

 

Valitusaika päättyy 5.12.2016.

 

Lisätietoja antaa  Laura Kotilainen, p. (09) 2353 6851

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Christel Kyttälä

ympäristönsuojelupäällikkö / miljövårdschef                                                   

 


Viimeksi muokattu
02.11.2016