< Kuulutukset
24.10.2016

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta - Tasbyntie 54-56 01150 Söderkulla

Seuraava ilmoitus on vireillä Sipoon kunnan ympäristönsuojeluyksikössä:

Sisco Asunnot Oy on tehnyt 18.10.2016 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen eri-tyisen häiritsevää tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen louhinnasta Sipoon Taasjärven alueella kiinteistöillä 753-419-4-1767 ja 753-419-4-1768, osoitteessa Tasbyntie 54-56 01150 Söderkulla. Kyseessä on talojen rakentamiseen liittyvä louhintatyö, joka käsittää pääasiassa avolouhintaa. Louhintatyö on tarkoitus toteuttaa välillä 24.10.2016 – 31.1.2017. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan ympäristönsuoje-lumääräyksissä määrätty tätä lyhyempi aika. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhty-misen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että toiminnasta aiheutuva maksimiäänitaso 10 metrin etäisyydellä on arviolta 50 dB (A). Melua seurataan aistinvaraisesti. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 60 metrin päässä louhittavasta kohteesta.

Asianosaisille varataan mahdollisuus lausua kirjallinen mielipiteensä asiassa. Mielipide tulee toimittaa 31.10.2016 klo 14.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen ymparis-tonsuojelu@sipoo.fi tai paperilla joko tuotuna Kuntalan Infoon (Iso Kylätie 18) tai postitse:

Sipoon kunta

Ympäristönsuojelu

PL 7

04131 Sipoo

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 24.10. - 31.10.2016 välisenä aikana Kuntalan Infossa osoitteessa Iso Kylätie 18, Nikkilä. Kuntala on auki ma-ke klo 8.00–15.30, to klo 8.00–17.00 (arkipyhää edeltävä työpäivä klo 8.00-14.00) ja pe klo 8.00–14.

Lisätietoja antaa vs. ympäristönsuojelutarkastaja Laura Kotilainen, lau-ra.kotilainen@sipoo.fi, puh. 09 2353 6851.


Viimeksi muokattu
24.10.2016