< Kuulutukset
07.08.2014

Ympäristönsuojelupäällikön päätökset

Eriksnäsin asukasyhdistys on hakenut huvitilaisuus lupaa. Päätös annettu 6.8.2014

HAKIJA  Eriksnäsin asukasyhdistys
LAINKOHTA  YSL 60 §
TOIMENPIDE  Huvitilaisuus
PAIKKA Eriksnäsin pallokenttä
PÄÄTÖS 6.8.2014 § 7

Ympäristönsuojelupäällikön päätökset ja niihin liittyvät valitusosoitukset ovat julkisesti nähtävinä Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosastolla, osoite Iso Kylätie 18, Sipoo, viraston aukioloaikoina

6.8. – 8.9.2014

Lisätietoja antaa Eeva Somerkoski, puh 09 2353 6853 tai ympäristönsuojelutarkastajat puh 09 23531 (vaihde).

Anu Juvonen
vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Tämä ilmoitus on julkipantu Sipoon kunnan ilmoitustaululla.


Viimeksi muokattu
07.08.2014