< Kuulutukset
27.12.2012

Eriksnäs II (kaava E 2) valmisteluaineisto nähtäville

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestetään esittelytilaisuus Palvelutalo Lindassa tiistaina 15.1.2013 klo 17.00–19.00. Tilaisuudessa esitellään asemakaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa. Tilaisuuden yhteydessä voi antaa palautetta suullisesti tai kirjallisesti kaavan jatkokehittämistä varten. Tervetuloa!

Kaavoitusjaosto on päättänyt asettaa Eriksnäs II -asemakaavan ja asemakaavamuutoksen (kaava E 2) valmisteluaineiston MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville. Samaan aikaan nähtävillä on myös päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Suunnittelualue sijaitsee Söderkullan ja Porvoonväylän (vt 7) eteläpuolella 3,5 km:n etäisyydellä Söderkullan keskustasta Eriksnäsin nykyisen pientaloalueen eteläpuolella. Noin 45 ha:n alueelle suunnitellaan monipuolinen asuinalue arviolta noin 1 600 – 1 700 asukkaalle sekä siihen liittyvät viheralueet ja liikenneyhteydet.

Asemakaava koskee osaa tilasta 1:121 (Eriksnäs). Asemakaavan muutos koskee osia kiinteistöistä 1:147 (Eriksnäs K1015ym) ja 1:152 (Fågelbacken) sekä Eriksnäsintien tiealuetta.

Kaavan valmisteluaineisto ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 2.1. -1.2.2013 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä viraston aukioloaikana (os. Iso Kylätie 18, Nikkilä) sekä Söderkullan kirjastossa.

Aineistoihin voi tutustua tästä.

Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus antaa mielipiteitä kaavan valmisteluaineistosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mielipiteet toimitetaan kirjallisesti viimeistään 1.2.2013 osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 Sipoo.

Nähtävilläolon aikana on mahdollisuus kommentoida asemakaavaa myös internetissä Eriksnäsin asukasyhdistyksen sivustolla (www.eriksnas.fi). Osallistu keskusteluun!

Lisätietoja asemakaavatyöstä antavat maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva, puh. 09 2353 6720 ja kaavoittaja Pilvi Nummi-Sund, puh. 09 2353 6728, sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Sipoossa 27.12.2012


Viimeksi muokattu
18.12.2012