< Kuulutukset
20.12.2012

Maa-aineslain mukainen kiviainesten otto

Kaksi hakemusta ovat vireillä Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristövaliokunnan ympäristönsuojelujaostossa. Hakemuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä 20.12.2012–18.1.2013

Lemminkäinen Infra Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa kallioainesten ottamiselle. Toiminta sijoittuu Linnanpellossa sijaitsevalle Mattila II -nimiselle kiinteistölle RN:o 30:0.

Toiminta-alueen pinta-ala on 11,4 ha, josta louhinta-alueen pinta-ala on 10,2 ha. Louhittavien massojen kokonaismääräksi on arvioitu 1,8 miljoonaa m3ktr. Päivittäinen toiminta-aika on arkisin klo 7–22. Ottamisajaksi on haettu 15 vuotta. Alimmaksi ottotasoksi haetaan +48 mpy.

Vekkox Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa kallioainesten ottamiselle. Toiminta sijoittuu Linnanpellossa sijaitsevalle Honkala II -nimiselle kiinteistölle RN:o 28:1.

Toiminta-alueen pinta-ala on 15 ha, josta louhinta-alueen pinta-ala on 12,8 ha. Louhittavien massojen kokonaismääräksi on arvioitu 1,8 miljoonaa m3ktr. Vuotuinen ottomäärä on noin 120 000 m3. Päivittäinen toiminta-aika on arkisin klo 7–22. Ottamisajaksi on haettu 15 vuotta. Alimmaksi ottotasoksi haetaan +48 mpy.

Toiminnat sijaitsevat vierekkäisillä kiinteistöillä.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on hakemusten johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Sipoon pääkirjaston kaavakioskissa, käyntiosoite: Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä.

Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 18.1.2013 osoitteeseen Sipoon kunta, Ympäristönsuojelujaosto, PL 7, 04131 SIPOO.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Anu Juvonen, puh. 09 2353 6851.

Ympäristönsuojelujaosto


Viimeksi muokattu
13.12.2012