< Kuulutukset
21.11.2012

Suunnittelutarveratkaisuhakemus / Olkipellettitehdas

AWE-kiinteistöt Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarveratkaisua olkipellettitehtaan rakentamiseksi Nikkilän kylässä sijaitsevalle kiinteistölle AWE RN:o 6:167.

Seuraava suunnittelutarveratkaisuhakemus on vireillä Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristövaliokunnan lupajaostossa:

AWE-kiinteistöt Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarveratkaisua olkipellettitehtaan rakentamiseksi Nikkilän kylässä sijaitsevalle kiinteistölle AWE RN:o 6:167.

Tehdas sijaitsee osoitteessa Paippistentie 13.

Niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta. Muistutuksesta tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi.

Hakemus asiakirjoineen on nähtävillä virka-aikana Kuntalan infossa (Iso Kylätie 18, Nikkilä) 21.11. – 5.12.2012.

Kirjalliset muistutukset tulee viimeistään 5.12.2012 toimittaa osoitteeseen Sipoon kunta, Vesa Ruponen, PL 7,
04131 SIPOO.

Lisätietoja antaa lupavalmistelija Vesa Ruponen, puh. 09 2353 6840.


Viimeksi muokattu
16.11.2012