< Kuulutukset
27.09.2012

Kuulutus yleisötilaisuudesta

Maantien 170 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Hangelby-Box, Tiesuunnitelma, YLEISÖTILAISUUS

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen maantien 170 parantamisesta rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Hangelby liitty-mä - Box.

Tiesuunnitelmaluonnosta esitellään yleisölle torstaina 11.10.2012 klo 18.00–20.00 Box-byn koululla, osoitteessa Spjutsundintie 71, 01190 Box.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki alueen maanomistajat ja asukkaat, muut tienkäyttäjät tai muuten hankkeesta kiinnostuneet (maantielaki 27 § ja maan¬tieasetus 3 §). Tilaisuudessa ovat paikalla ELY:n ja Sipoon kunnan edustajat sekä suunnittelijat

Lisätietoja suunnittelusta antavat suunnitelmaa laativassa FINNMAP Infra OY:ssä Teemu Tuhkanen, p. (09) 8565 3837 ja Uudenmaan ELY-keskuksessa Jaakko Kuha, p. 0295 021 299.

Helsinki 27.9.2012

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus www.ely-keskus.fi/uusimaa/kuulutukset


Viimeksi muokattu
27.09.2012