< Kuulutukset
19.09.2012

NG 6 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit, asemakaavan muutosehdotus

Kaavamuutoksella yleisten rakennusten tontit muutetaan erillispientalotonteiksi.

Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin 1 km Nikkilän taajaman keskuksen pohjoispuolella Kartanon pientaloalueella.

Kaavamuutos käsittää kolme rakentamatonta yleisten rakennusten tonttia sekä niihin liittyviä viheralueita ja Paippistentien eteläosan.

Kaavaehdotus on 20.9.–19.10.2012 julkisesti nähtävillä Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä, Iso Kylätie 18, Nikkilä sekä pääkirjastossa, Nikkilässä.

Kaava-aineistoon voi tutustua myös tästä.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava viimeistään 19.10.2012 Sipoon kunnanhallitukselle osoitteeseen PL 7, 04131 SIPOO.

Lisätietoja asemakaavan muutosehdotuksesta antavat kaavoittaja Pilvi Nummi-Sund, puh. 09 2353 6728, s-postiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kunnanhallitus

Sipoossa 19.9.2012


Viimeksi muokattu
13.09.2012