< Kuulutukset
19.09.2012

Kringelmalmin osayleiskaava on lainvoimainen

Sipoon valtuusto on päätöksellään 31.8.2009 § 87 hyväksynyt Kringelmalmin osayleiskaavan.

Korkein hallinto-oikeus on 7.9.2012 hylännyt päätöksestä tehdyt valitukset.

Päätös on saanut lainvoiman.

Kunnanhallitus

Sipoossa 19.9.2012


Viimeksi muokattu
13.09.2012