< Kuulutukset
05.09.2012

Olkipellettitehtaan ympäristölupahakemus

AWE-Kiinteistöt Oy, aputoiminimeltään Global Pellet Oy, hakee ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaista ympäristölupaa Sipoon kunnan Nikkilässä AWE-nimisellä kiinteistöllä RN:o 6:167 olevalle olkipellettitehtaalle.

Seuraava ympäristölupahakemus on vireillä Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristövaliokunnan ympäristönsuojelujaostossa:

AWE-Kiinteistöt Oy, aputoiminimeltään Global Pellet Oy, hakee ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaista ympäristölupaa Sipoon kunnan Nikkilässä AWE-nimisellä kiinteistöllä RN:o 6:167 olevalle olkipellettitehtaalle.

Tehdas sijaitsee osoitteessa Paippistentie 13.

Tehtaassa valmistetaan kuivikepellettejä ohran, vehnän ja ruokohelven oljesta. Pelletit valmistetaan puristamalla repijässä käsitelty olki pelleteiksi. Olki tuodaan tehtaalle paaleissa, joita varastoidaan pääasiassa ulkona ja osin sisätiloissa. Raaka-aineet ja tuotteet kuljetetaan kuorma-autoilla. Tehtaan normaali toiminta-aika on arkisin klo 8.00–16.00. Tilapäisten kysyntähuippujen ajaksi haetaan toimintalupaa myös välille klo 7.00–20.00. Tehtaan vuotuinen tuotantomäärä on enimmillään noin 5 000 tonnia. Lupaa haetaan myös toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on hakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä Sipoon kunnan Infossa, Kuntalassa (käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä) 5.9.–8.10.2012.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 8.10.2012 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, ympäristönsuojelujaosto, PL 7, 04131 SIPOO.

Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi.

Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia tai mielipiteitä ei asiassa määräajassa jätetä.

Lisätietoja antaa vs. ympäristönsuojelutarkastaja Jenni Kesulahti, puh. 09 2353 6852.

Sipoossa 5.9.2012

Ympäristönsuojelujaosto


Viimeksi muokattu
30.08.2012