< Kuulutukset
07.11.2019

NG 9 Pohjanniityn asemakaava vireille

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon Nikkilän kartanon pohjoispuolella noin 2 kilometriä Nikkilän keskustasta pohjoiseen Paippistentien varressa olevan Pohjanmetsäntien päässä. Tavoitteena on mahdollistaa pientalovaltainen alue, jota reunustavat olemassa olevat asemakaavoitetut, omakotivaltaiset alueet sekä viheralueet.

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 7.11.–9.12.2019 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 9.12.2019 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Lisätietoja antavat kaavoittaja Dennis Söderholm puh. 040 141 7043, sekä asemakaavapäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kehitys- ja kaavoituskeskus

 


Viimeksi muokattu
31.10.2019