< Ajankohtaista
24.01.2020

Sipoon uudistettu rakennusjärjestys jää voimaan

Sipoon maaliskuussa 2019 voimaan kuulutettu rakennusjärjestys jää sellaisenaan voimaan. Korkein hallinto-oikeus (KHO) piti voimassa Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun sivuasuntoja koskevasta määräyksestä.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi joulukuussa 2018 valtuuston päätöksen rakennusjärjestyksen hyväksymisestä kohdan 4.2.1 sivuasuntoja koskevan määräyksen osalta. Muilta osin uudistettu rakennusjärjestys todettiin lainmukaiseksi, ja se kuulutettiin voimaan lukuun ottamatta sivuasuntoja koskevaa kappaletta.

Sipoon kunnanhallitus haki KHO:lta valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen sivuasunnoista. KHO kuitenkin hylkäsi valituksen, eikä Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu muutu. Näin ollen Sipoon uudistettu rakennusjärjestys jää voimaan lukuun ottamatta sivuasuntoja koskevaa luvun 4.2.1 toista kappaletta.

Useimmissa osayleiskaavoissa Sipoossa on kuitenkin yksiselitteinen määräys sivuasuntojen rakentamismahdollisuuksista, ja näillä alueilla rakennusjärjestyksen sivuasuntoja koskevan määräyksen puuttumisella ei siis ole oikeudellista merkitystä. Tällä hetkellä voimassa olevista yleiskaavoista Talman osayleiskaavasta sekä Saariston ja rannikon osayleiskaavan AP-, AP-1- ja MTH-alueilta sivuasunnon rakentamista koskeva määräys kuitenkin puuttuu.

Voit tutustua uudistettuun rakennusjärjestykseen kunnan verkkosivuilla tästä linkistä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun pääset tästä linkistä.


Viimeksi muokattu
24.01.2020