< Ajankohtaista
10.10.2019

Talousarvioehdotus: Sipoon talousarvio 2020 on niukasti alijäämäinen - vaatii tiukkaa kulukuria

Talousarvioehdotus: Sipoon talousarvio 2020 on niukasti alijäämäinen - vaatii tiukkaa kulukuria
Kunnanjohtajan ehdotus Sipoon vuoden 2020 talousarvioksi on valmistunut. Talousarvioehdotuksen pohjalta kunnan tulos muodostuisi negatiiviseksi vuonna 2020 ja budjetin toteutuminen edellyttää käyttötalouden sopeuttamista.

Kunnanhallitus käsittelee talousarviota vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020 – 2022 budjettiseminaarissa 14.-15.10.2019. Valtuusto aloittaa talousarvion käsittelyn 11.11.2019.

Sipoon kunnan tulos vuodelle 2019 on muodostumassa negatiiviseksi. Ennusteen mukaan alijäämä olisi noin 1,8 miljoonaa euroa tänä vuonna. Edeltävinä vuosina Sipoon taloudellinen tulos on onnistuttu pitämään positiivisena. Talousarvioehdotuksen pohjalta vuoden 2020 tulos muodostuisi negatiiviseksi, eli olisi noin 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Luvuissa on mukana maanmyyntituotot. Ensi vuoden talousarvion toteutuminen vaatii myös kunnan käyttötalouden sopeuttamista noin 2,3 miljoonalla eurolla ja riippuu myös verotulojen kehittymisestä.

–Tämän vuoden huono tulosennuste yhdistettynä siihen, että valiokuntien tekemät budjettiehdotukset ylittävät kunnanhallituksen budjettiraamin toimintakatteen noin viidellä miljoonalla eurolla, on tehnyt tämän budjetin laadinnasta erityisen haastavan. Budjetissa painotetaan tiukkaa kustannuskuria. Se tulee edellyttämään valiokunnilta päätöksiä heti alkuvuodesta siitä, miten kunnan palvelutaso pystytään sopeuttamaan myönnettyyn määrärahaan, kertoo kunnanjohtaja Mikael Grannas.

Grannas tuo esiin, että yleinen taloustilanne on haastava ja ennusteiden mukaan koko kuntasektori on 2019 tekemässä suuren alijäämän. Samaan aikaan kuntasektorin toimintamenojen on ennustettu kasvavan lähivuosina vuosittain noin 3,3 prosenttia, mikä vaikuttaa myös Sipoon palvelutuotannon kustannusten kasvuun.

–Tarvitsemme jokaiselta hyvää työpanosta tässä haastavassa taloustilanteessa, jotta sipoolaisilla olisi hyvät peruspalvelut myös tulevaisuudessa elinvoimaisessa ja taloudellisesti vakaassa kunnassa, Grannas sanoo.

Kunnallisvero ennallaan 19,25 prosentissa

Ehdotuksen mukaan kunta pitää kunnallisveroprosentin ennallaan 19,25 prosentissa vuonna 2020. Yleinen kiinteistövero tarkistetaan 1,03 prosentista takaisin 1,00 prosenttiin.

Verotuloja kunnalle ennustetaan kertyvän vuonna 2020 noin 109 miljoonaa euroa ja vuonna 2021 noin 113,6 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien arvioidaan olevan 15,5 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Talousarvioesityksessä kunnan ulkoiset kustannukset asukasta kohti olisivat 6 434 euroa. Vuoden 2020 ulkoiset toimintakulut (peruskunta + Sipoon Vesi) nousevat kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan 139,4 miljoonaan euroon.

Kasvu haastaa palvelutuotantoa ja tuo verotuloja

Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan Sipoo kasvaa manner-Suomen kunnista eniten prosentuaalisesti vuoteen 2040 mennessä.

–Kasvu haastaa kunnan palvelutuotantoa, mutta tuo myös erittäin tervetulleita verotuloja sekä maanmyyntituloja, Grannas kertoo.

Sipoossakin kuitenkin väestö ikääntyy ja samanaikaisesti lasten ja nuorten määrän on arvioitu Tilastokeskuksen väestölaskelmien perusteella laskevan oleellisesti nykyisestä. Väestön ikärakenteen muutos ja sen vaikutukset palvelujen kysyntään tuovat paineita kunnan käyttötaloudelle jo lähitulevaisuudessa.

Kouluihin ja asuinalueisiin investoidaan

Taloussuunnitelmakauden 2020 – 2022 merkittävimpiä investointeja ovat Sipoonlahden koulun laajennusinvestointi ja Nikkilän Sydämen laajennus. Lisäksi kunta investoi erityisesti uusien asuinalueiden infrastruktuuriin.

Kunnan investointeja on järjestelty uudelleen, jotta investointien aiheuttamaa velkaantumista saataisiin vähennettyä. Talman radan eteläpuolen toteuttaminen ja investointien käynnistäminen on päätetty tehdä vasta, kun Kerava-Nikkilä-radan henkilöjunaliikenteen aloittamisesta on saatu päätös. Säästyneitä resursseja keskitetään Nikkilän yhdyskuntakehittämiseen. Investointien järjestelyistä huolimatta kunnan velkaantuminen tulee kasvamaan noin 140 miljoonaan euroon vuoteen 2022 mennessä.

Talousarvioesityksen mukaan vuonna 2020 bruttoinvestoinnit olisivat 35,2 miljoonaa euroa. Myös nyt suunnitellut investoinnit luovat edellytykset asukasluvun kasvulle noin 600-800 henkilöllä vuosittain.

Linkki: Kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmaksi (pdf).

Lisätiedot:
Talousjohtaja Pekka Kivilevo, puh. 044 264 1750, pekka.kivilevo@sipoo.fi.
Kunnanjohtaja Mikael Grannas, puh. 040 752 9803, mikael.grannas@sipoo.fi.


Viimeksi muokattu
10.10.2019