Saariston ja rannikon osayleiskaava

Sipoon saariston ja rannikon alueella on voimassa useita eri yleiskaavoja, joista osa on vanhentunut. Saariston ja rannikon kaavoituksen tavoitteena on uudistaa vanhentuneet kaavat ja selkeyttää alueen kaavatilannetta. Alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa käsitellään saariston ja pääosin noin 200-300 metrin levyisen ranta-alueen maankäyttöä. På svenska

Osayleiskaavan tarkoituksena on määrittää kiinteistö- ja maanomistajakohtainen rakennusoikeus sisältäen pysyvän asumisen tarpeet, loma-asumisen sekä matkailun- ja elinkeinojen alueet.

Yleiskaavan laadinnassa noudatetaan emätilaperiaatetta, joka tarkoittaa, että 1.7.1959 jälkeen, jolloin rakennuslaki tuli voimaan, kantatilasta erotetut rantarakennuspaikat otetaan huomioon vähentävänä tekijänä rakennusoikeutta laskettaessa. Kaava laaditaan siten, että maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti.

Tavoitteena ranta-alueiden suunnittelussa on, että rakentamista ohjataan sille soveltuville alueille. Maisema- ja luonnonarvoiltaan merkittäville alueille ei toimintoja pyritä ohjaamaan, vaan luonnonarvoja vaalitaan. Myös suojelu- ja virkistysalueet, yleiset tarpeet esim. venerannat, kulkuyhteydet ja kalastukseen liittyvät tarpeet otetaan huomioon. 

Sipoon valtuusto on päätöksellään 13.6.2011 § 69 hyväksynyt Saariston ja rannikon osayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus on 12.2.2014 hylännyt päätöksestä tehdyt valitukset.
Saariston ja rannikon osayleiskaava tulee kunnanhallituksen
kuulutuksella  20.2.2014 voimaan.

 

 

 

Hyväksymisvaihe 
 

Valtuusto on hyväksynyt Saariston ja rannikon osayleiskaavan 13.6.2011.
Päätöksestä on jätetty 18 valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset ja päätöksestä jätettiin 10 valitusta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt 12.2.2014 valitukset. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös. Kuulutus lainvoimaisuudesta.

Kuulutus hyväksymisestä 23.6.2011, pdf  
Kaavakartta, hyväksytty, pdf    
Merkinnät ja määräykset, hyväksytty, pdf  
Kaavaselostus, hyväksytty, pdf 
Selostuksen liitteet, pdf 15 Mt

Aiemmat käsittelyvaiheet 
 

Kaavoitusjaoston 6.4.2011 §47 hyväksymä korjattu kaavaehdotus:
Kaavakartta1, pdf  
Kaavakartta 2, pdf  
Kaavakartta 3, pdf 

Saariston ja rannikon osayleiskaava oli nähtävillä 14.6-6.8.2010.

Materiaali pdf-tiedostoina:
Kuulutus 
Kaavakartta (7,2 Mt)
Kaavakartta pienennös (6,2 Mt)
Kaavaselostus (8,9 Mt)
Kaavamerkinnät 

Liite 1, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2, Viranomaisneuvottelumuistio 
Liite 3, Maanomistajatilanne 
Liite 4, Luonto- ja maisema 
Liite 5, Rakennettu kulttuuriympäristö 
Liite 6 a, Emätilaselvitys ja rantaviivaperusteinen mitoitus 
Liite 6 a, Pinta-alaperusteinen mitoitus 
Liite 6 b, Mitoitusvyöhykkeet kartta 1 A3 
Liite 6 b, Mitoitusvyöhykkeet, kartta 2 A3 
Liite 6 b, Pinta-alaperusteinen mitoitus kartta 1 A3 
Liite 6 b, Pinta-ala perusteinen mitoitus kartta 2 
Liite 6 c, Rantaviiva-analyysi, kartta 1 A3 
Liite 6 c, Rantaviiva-analyysi kartta 2 A3 
Liite 7 a, Mitoitustaulukko, kuivamaa manner A3 
Liite 7 b, Kuivan maan mitoitus kartta 1 A3 
Liite 7 b, Kuivan maan mitoitus kartta 2 
Liite 8, Natura tarveharkinta-arvio raportti 

Viimeksi muokattu 01.10.2018