Kanta-palvelut

Kansallinen Terveysarkisto (Kanta) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. Palvelut tulevat käyttöön vaiheittain koko Suomessa.

Potilastiedon arkisto lyhyesti

Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee.

Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan Omakanta-palvelussa. Palvelussa voi kuitata lukeneensa Potilastiedon arkiston informaation sekä asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.

Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat.

Tietojen luovutukseen tarvitaan potilaan suostumus

Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot ovat ko. tiedon tallentaneen terveydenhuollon palvelujen antajan käytettävissä. Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon palvelujen antajille edellyttää potilaan antamaa suostumusta. Suostumuksen tai kiellon tai niiden peruutuksen voi tehdä palveluun liittyneen terveydenhuollon palvelujen antajan luona tai Omakanta-nettipalvelussa.

Konkreettiset hyödyt Potilastiedon arkistosta kansalaiselle:

  • tiedot ovat turvassa (suojattu tiedonsiirto, ammattikortit, lokitietojen seuranta)
  • voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä > säästää potilaankin rahaa
  • tiedonkulku paranee
  • omia terveystietoja voi seurata helposti Omakannasta
  • potilastietojen käytettävyys tukee potilaiden mahdollisuutta valita hoitoyksikkönsä
  • mahdollistaa toimivat hoitoketjut KAIKKIEN toimintayksiköiden välillä
  • potilas vaikuttaa itse siihen, kuka käyttää hänen potilastietojaan
  • ajantasainen tieto luo potilasturvallisuutta

Sähköinen resepti

Sähköinen resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti ja tallentaa keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi.

Ennen kuin lääkäri kirjoittaa sinulle ensimmäisen sähköisen reseptin, sinulle kerrotaan sähköisen reseptin periaatteista ja annetaan esite.

Voit myös lähettää sähköiset reseptisi uusittavaksi terveyskeskukseen kotikoneeltasi. Sähköisen reseptin lähettäminen uusittavaksi onnistuu kirjautumalla Omakantaan.

Omakanta tarjoaa uudistamispyynnön vastaanottavaksi yksiköksi ensisijaisesti sitä yksikköä, jossa resepti on määrätty. Voit halutessasi vaihtaa uusimispyynnön vastaanottavaa yksikköä. Huomaathan, että kaikki organisaatiot eivät ota vastaan uusimispyyntöjä.

Reseptin uusimispyynnön voi lähettää resepteistä, joista on jo ostettu lääkettä ja joiden kirjoittamisesta on kulunut alle 16 kuukautta. Jos annat puhelinnumerosi, saat tekstiviestillä tiedon reseptin uusimisesta, kun pyyntö on käsitelty terveydenhuollossa. Voit myös seurata uusimisen tilannetta Omakannassa 

Lisätietoa sähköisestä reseptistä löytyy Kanta-verkkosivuilta.

 

På svenska

Viimeksi muokattu 18.03.2020