Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

Terveyskeskuksen sairaala osasto 1 
akuutti- ja kuntoutusosasto

Osaston puhelinnumero: 09 2353 6451
Osoite: Jussaksentie 14, 04130 Sipoo

Sairaalassa on 33 potilaspaikkaa. Sairaalassa hoidetaan potilaita, jotka tulevat joko kotoa päivystyksen kautta tai jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta. Potilaat tarvitsevat akuuttia sairaanhoitoa ja kuntoutusta tai odottavat jatkohoitopaikkaa ympärivuorokautiseen hoitoon. Lisäksi hoidetaan myös kotoa käsin päivittäin käyviä potilaita, jotka tarvitsevat esimerkiksi suonensisäistä lääkitystä.

Hoitotyön arvot
Kunnioitamme potilaidemme yksilöllisyyttä, ihmisarvoa ja oikeuksia. Potilaalla on itsemääräämisoikeus ja tiedonsaantioikeus. Hänellä on oikeus turvalliseen hoitoon ja hoidon jatkuvuuteen.

Hoidon toteutus
Hoito toteutetaan tiimityönä, yksilölliseen kuntouttavaan hoitosuunnitelmaan perustuen. Kuntoutumista edistävän hoitotyön tavoitteena on potilaan mahdollisimman aikainen  kotiutuminen. Potilaan kuntoutumisesta vastaa moniammatillinen työryhmä, jossa on mukana lääkäri, hoitajat,  fysioterapeutti jne.. Moniammatillinen työryhmä suunnittelee potilaan kanssa yksilöllisen kuntoutuspuun, jonka oksille on kirjattu kuntoutuksen osatavoitteet.

Rohkaisemme mielellämme myös omaisia osallistumaan potilaan hoitoon (esim. ruokailussa avustamiseen) ja hoidon suunnitteluun yhteistyössä hoitajien kanssa.  

Vuodeosasto toimii opetusosastona, mm. sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijat ovat harjoittelussa osastollamme.Osastollamme voi vierailla vapaasti päivittäin klo. 11.00 - 19.00, muulloin vierailuajasta voi sopia henkilökunnan kanssa.

SvenskaOsastonhoitaja
Paula Lappalainen
+358401914304

Fysioterapia

Nikkilän sosiaali- ja terveysasema
Jussaksentie 14, 04130 Sipoo

Ajanvaraus ja neuvonta puhelimitse arkisin klo 11.30 - 12.30 puh. 09 2353 6441, muina aikoina voitte jättää viestin vastaajaan

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta jonka käyttäjäkunta koostuu perusterveydenhuollon palveluja käyttävästä väestöstä. Fysioterapian avulla pyritään parantamaan ja/tai ylläpitämään eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä fysioterapeuttisin menetelmin, yhteistyössä asiakkaan ja muiden kuntoutukseen osallistuvien kanssa. Fysioterapian tavoitteena on palvelujen käyttäjien mahdollisimman omatoiminen selviytyminen asuin- ja elinympäristössään. Fysioterapiaosastolla on myös omat kuntoutusryhmät.

Käyntimaksu: 11,50 €/kerta. Peritään enintään 45 käyntikerralta/vuosi.

Fysioterapiapalveluista vastaa:
Osastonhoitaja Marina Westerlund, puh 09 2353 6440

Lue lisää fysioterapiasta...

Apuvälineet

Apuvälineen tarpeen arviointiin, lainaukseen ja käytön opastukseen tulee varata aika apuvälineyksiköstä.
Ajanvaraus tapahtuu puhelinajalla ma - ti, to - pe klo 8 - 9. Puh. 09 2353 6443.

Voitte ottaa yhteyttä myös sähköpostilla nina.helenius@sipoo.fi

Apuvälineitä lainataan terveyskeskuksen hoitovastuulla oleville Sipoolaisille, joiden omatoiminen selviytyminen päivittäisissä toiminnoissa on heikentynyt vamman tai sairauden vuoksi. Ensisijaisesti turvataan niiden apuvälineiden saanti, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan itsenäisen arkielämän keskeisimmissä päivittäisissä toiminnoissa.

Apuvälinetarpeen voi havaita asiakas itse, omainen, kotihoito, lääkäri tai muu hoitava taho.

Apuvälineen laina-aika arvioidaan lainauksen yhteydessä (lyhyt tai pitkäaikainen lainaus).

Yksilölliset henkilökohtaiset apuvälineet mm. proteesit, tukisukat, erikoiskengät hankitaan maksusitoumuksella.

Lue lisää apuvälinepalvelusta…


Toimintaterapia

Joskus arkinen toiminta vaatii ihmiseltä enemmän, mihin hän sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi pystyy. Toimintaterapian perustana on näkemys ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa tekemisensä ja omien valintojensa kautta.

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin.

Toimintaterapian maksusitoumushakemukset käsitellään kuntoutustyöryhmissä.

Lue lisää toimintaterapiasta…

 

Puheterapia 

Ruotsinkielinen puheterapeutti
Catarina Ekström
+358401914354
puhelinaika tiistaisin klo 12‑13
Suomenkielinen puheterapeutti
Maarit Rantanen-Lajunen
+358503802590
puhelinaika torstaisin klo 12‑13

Puheterapeuttien vastaanotot sijaitsevat Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman 2. kerroksessa, osoitteessa Jussaksentie 14, 04130 Sipoo.

Puheterapia on laillistetun puheterapeutin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta. Se sisältää kielen, puheen, kommunikaation, äänen ja nielemishäiriöiden tutkimuksia ja hoitoa. Työhön kuuluu myös ennaltaehkäisevää tiedon jakamista lapsen kielellisestä kehityksestä, ohjaamista ja kouluttamista.

Puheterapiaa toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana, ja siihen liittyy yhteistyö asiakkaan vanhempien, omaisten ja lähiympäristön kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky jokapäiväisessä elämässä: kotona, päivähoidossa, koulussa ja työssä.

Kunnallisen puheterapeutin palveluja saavat alle kouluikäiset lapset ja vain rajoitetusti suomenkieliset koululaiset. Kaksi- tai monikielisten lasten puheterapia järjestetään suunnitellulla koulukielellä (poikkeus: ruotsinkielen kielikylvyssä olevien lasten puheterapiakieli on suomi). Aikuisten puheterapiapalvelut pyritään järjestämään ostopalveluna.

Lue lisää puheterapiasta…

Viimeksi muokattu 21.02.2019