Edunvalvonta

Edunvalvoja voidaan määrätä henkilölle, joka ei itse pysty valvomaan etujaan tai huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Edunvalvojan määrääminen on viimesijainen vaihtoehto.

Edunvalvojan tehtävät

Edunvalvoja valvoo päämiehensä etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavikseen. Useimmiten edunvalvoja määrätään päämiehen taloudellisten asioiden hoitoa varten. Edunvalvojan tulee huolehtia lisäksi siitä, että hänen päämiehelleen järjestetään asianmukainen hoito, huolenpito ja kuntoutus. Edunvalvoja voidaan myös määrätä hoitamaan vain tiettyä yksittäistä asiaa, esimerkiksi kiinteistön myymistä päämiehensä puolesta. On myös mahdollista, että edunvalvoja määrätään edustamaan päämiestä sairaan- tai terveydenhoitoon liittyvissä asioissa, mutta tämä on harvinaista.

Kuka edunvalvojaksi

Edunvalvojana toimii usein henkilön lapsi, puoliso tai muu luotettu läheinen. Edunvalvojaksi voidaan määrätä myös yleinen edunvalvoja, joka hoitaa tehtävää työnsä puolesta. Yleisen edunvalvonnan palvelut sipoolaisille järjestää yleensä Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto, Porvoon toimipaikka.

Edunvalvojan määrääminen

Prosessi edunvalvojan määräämiseksi käynnistyy joko ilmoituksella tai hakemuksella. Jokainen voi tehdä maistraattiin ilmoituksen edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä. Ilmoituksen saatuaan maistraatti ryhtyy selvittämään, onko ilmoituksessa kuvattu henkilö edunvalvonnan tarpeessa.

Henkilö, joka katsoo itse tarvitsevansa edunvalvojaa ja ymmärtää asian merkityksen sekä pyytää, että tietty henkilö määrättäisiin hänen edunvalvojakseen, voi tehdä hakemuksen maistraattiin tai suoraan käräjäoikeuteen edunvalvojan määräämiseksi.

Maistraatti tai yleensä käräjäoikeus määrää henkilölle edunvalvojan.

Edunvalvojan valvonta

Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa muun muassa tarkastamalla tilit ja myöntämällä luvat tärkeimpiin oikeustoimiin. Edunvalvojan on pidettävä kirjaa päämiehen varoista, veloista ja vuoden tapahtumista sekä annettava vuosittain maistraatille selvitys (ns. vuositili) päämiehen taloudellisten asioiden hoidosta.

Kysy lisää:
Uudenmaan maistraatin holhoustoimesta, Itä-Uudenmaan oikeusaputoimistosta

Lue lisää:
maistraatti.fi (holhoustoimen palvelut)
oikeus.fi (esitteet)
 Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin. Nikumaa H, Koponen E (toim.)Suomen muistiasiantuntijat ry:n julkaisut 1/2016. Helsinki: Lönnberg Painot Oy, 2016. Julkaistaan 1.3.2016

Svenska

Viimeksi muokattu 21.02.2019