Suomeen ja Sipooseen muuttajalle

Jos olet maahanmuuttaja, olet saanut oleskeluluvan Suomeen alle kolme vuotta sitten ja tarvitset ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi kunnan palveluissa, viranomaisasioinnissa tai tukiasioissa, ota yhteys maahanmuuttajapalveluihin. Jos olet asunut jo pidempään Suomessa, voit ottaa yhteyttä kunnan aikuissosiaalityöhön, jos asut yksin tai puolison kanssa, tai lapsiperheiden sosiaalityöhön, jos perheessänne on lapsia.

Suomessa yli kolme kuukautta oleskelevan EU-kansalaisen pitää rekisteröidä oleskelunsa. Muiden kuin EU-maiden kansalaisten tulee pääsääntöisesti hakea oleskelulupaa ennen Suomeen saapumista, esimerkiksi työn tai perhesiteen perusteella. Turvapaikkaa haetaan poliisilta. Oleskelulupien myöntämisestä päättää Migri.

Jos olet jo saanut oleskeluluvan, sinun pitää ensimmäiseksi rekisteröityä maistraatissa, jotta saat kotikunnan Suomesta. Silloin sinulla on oikeus myös kunnan palveluihin. Lisäksi sinun pitää hakea Kelasta oikeutta Suomen sosiaaliturvaan (lomake Y77), jotta saat Kela-kortin ja pääset esimerkiksi lääkäriin.

Jos sinulla ei ole voimassaolevaa passia, sinun pitää hakea Migristä matkustusasiakirjaa. Poliisilta voit hakea henkilökorttia, jotta saat henkilöllisyytesi todistettua. Tämän jälkeen voit avata suomalaisen pankkitilin. Jos olet työtön mutta pystyt tekemään töitä kokopäiväisesti, ilmoittaudu TE-toimistoon. Jos olet työssä tai menossa pian töihin, hae verokortti verotoimistosta, verkossa tai puhelimitse.

Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma

Jos olet saanut ensimmäisen oleskeluluvan Suomeen alle kolme vuotta sitten, sinulla voi olla oikeus alkukartoitukseen ja kotoutumissuunnitelmaan. Näistä määrää laki kotoutumisen edistämisestä. Alkukartoitus tarkoittaa viranomaisen kanssa keskustelua, jossa selvitetään sinun tilanteesi ja sen mukainen palveluntarve. Alkukartoitus voi sisältää esimerkiksi kielitaidon testauksen ja osaamisen kartoituksen.

Jos olet työkykyinen ja hakeutumassa työelämään, alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman tekee TE-toimisto. Sinun pitää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi saadaksesi alkukartoituksen.

Jos et pysty osallistumaan työelämään esimerkiksi ikäsi, vamman tai sairauden tai pienten lasten kotihoidon takia, pyydä alkukartoitusta Sipoon maahanmuuttajapalveluista.

Alkukartoituksen jälkeen TE-toimisto tai kunta arvioi tarpeesi kotoutumissuunnitelmaan. Kotoutumissuunnitelma on sopimus kotoutumiskoulutuksesta, esimerkiksi osallistumisesta kielikurssille, työharjoitteluun tai muuhun toimintaan, joka edistää työnsaantia. Kotoutumissuunnitelman noudattamisen ajalta voit saada kotoutumistukea.

English

 På svenska

Viimeksi muokattu 26.03.2018