Monikulttuurista toimintaa Sipoossa

Sipoossa useat eri tahot järjestävät toimintaa, johon maahanmuuttajat ovat tervetulleita. Kunnassa järjestettävän monikulttuurisen toiminnan kautta voit saada esimerkiksi suomalaisen mentorin, opiskella kieltä yhdessä muiden maahanmuuttajien kanssa tai päästä tukikummiksi tai ystäväksi maahanmuuttajalle.

Toimijat (seurakunnat, yhteisöt, järjestöt yms.) voivat olla yhteydessä Sipoon kunnan maahanmuuttokoordinaattoriin (040 573 4133). Toiminnastanne voidaan laittaa linkki tälle sivulle.

Suomen kielen kurssit Kansalaisopistossa

Kansalaisopistossa toimii suomen kielen alkeiskurssi ja keskusteluryhmä jo hieman suomea osaaville. Kursseilla käsitellään jokapäiväisiä aiheita, esim. miten asioida eri virastoissa, kaupoissa, sairaalassa ja miten tehdä tuttavuutta. Kursseilla ei käytetä kirjaa, eikä tehdä varsinaista kielioppia tai käännöstehtäviä. Sen sijaan toiminta on ohjattua keskustelua, johon kaikki yhtyvät. Kurssit soveltuvat myös ruotsinkielisille joiden suomen kieli tarvitsee kohennusta.

Luetaan yhdessä –verkosto

Sipoon kunta järjestää yhdessä Akateemisten Naisten Liitto ry:n ja vapaaehtoisringin kanssa maksutonta lukutaidon ja suomen kielen opetusta maahanmuuttajille Sipoossa!

Keväällä 2018 Luetaan yhdessä- ryhmä kokoontuu torstaisin klo 17.30-19.30 Lukkarin koululla (Lukkarintie 2, 04130 Sipoo).

Lisätietoja:
Luetaan yhdessä -toiminnan vastuuhenkilö Mervi Jokela (044 087064, mervijokela(at)hotmail.com)

Suomen Punaisen Ristin yksintulleiden tukihanke

Sipoossa perheryhmäkodissa ja tuetussa asumisessa nuoret ovat ammatillisten tukipalvelujen piirissä, mutta tarvitsevat arkista tukea, verkostoja, ystäviä, turvallisia aikuisia, kontakteja lähiympäristöön ja yhteiskuntaan kotoutuakseen. Suomen Punainen Risti on järjestänyt yhteistyössä Sipoon maahanmuuttajapalveluiden kanssa tukikummikoulutuksia marraskuusta 2017 alkaen.

 

Lisätietoja: https://rednet.punainenristi.fi/node/44668, maria.koskijoki(at)redcross.fi tai ly.dat.quynh(at)redcross.fi


Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta, Mannerheimin lastensuojeluliitto

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirillä on Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaa, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja kielenoppimista. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa etsitään hyvin suomea puhuvia naisia ystäviksi maahanmuuttajaäideille. Sipoossa on pidetty perehdytyskoulutus uusille ystäville keväällä 2014.

Lisätietoja: http://uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille/

Mentoriohjelma FIKA, Luckan Integration

Mentoriohjelma FIKA:n kautta voit toimia mentorina Sipoossa tai lähikunnissa asuvalle maahanmuuttajalle tai saada suomalaisen mentorin! Tarkoitus on saattaa yhteen vapaaehtoisia suomalaisia ja maahanmuuttajia, jotka tapaavat kuuden kuukauden ajan. Mentori on henkilö, joka tuntee suomalaiset tavat ja toimintaympäristön. Maahanmuuttajille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin henkilökohtaisen mentorin kautta. Parit muodostetaan samankaltaisen koulutuksen, työhistorian ja harrastusten perusteella. Luckan järjestää mentoripareille ohjelmaa joka kuukausi.

Lisätietoja: http://fika.luckan.fi/

På svenska

in english

Viimeksi muokattu 03.04.2018