Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies auttaa asiakasta tai hänen omaisiaan sosiaalihuollon asiakaslain mukaisissa asioissa, jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Sosiaali- ja potilasasiamieheen voi nyt olla yhteydessä myös tietoturvallisen etävastaanoton kautta sähköpostin, henkilökohtaisen tapaamisen tai puhelinkeskustelun lisäksi. Asiakas tai potilas voi osallistua ennakkoon sovittuun etävastaanottopalveluun oman tietokoneen tai älypuhelimen kautta.

Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelun piiriin kuuluu kunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja varhaiskasvatuksen lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt. 

Ota yhteyttä sosiaaliasiamieheen, jos
  • olet epätietoinen, oletko saanut sellaisia sosiaalihuollon palveluja, jotka sinulle kuuluvat
  • olet epätietoinen, saako läheisesi tarvitsemiaan palveluita ja tukitoimia
  • sosiaalihuollon työntekijä tai hänen esimiehensä on mielestäsi toiminut epäasiallisesti
  • et ymmärrä sinua koskevia päätöksiä, sopimuksia tai laskelmia
  • käytät yksityisiä sosiaalipalveluja ja pohdit omaa asemaasi
  • haluat puolueetonta tietoa eri lakien soveltamisesta ja asuinkuntasi sosiaalihuollon käytännöistä
  • haluat tietää oikeuksistasi asiakkaana

Sipoolaisten sosiaaliasiamiespalvelut tuottaa sosiaalialan osaamiskeskus Verso ja sosiaaliasiamiehenä toimii Salla Ritala. Palvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Sosiaaliasiamiehen kanssa voi sopia tapaamisesta tarvittaessa ajanvarauksella.

Muistutuslomake 

Asiakas voi kertoa muistutuslomakkeella saamastaan huonosta kohtelusta sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutus lähetetään kunnan sosiaali- ja terveystoimen kirjaamoon.På svenska
Viimeksi muokattu 15.05.2020

KÄYNTIOSOITE


Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
Sosiaaliasiamies
Mannerheiminkatu 23
06100 Porvoo

YHTEYSTIEDOT


Sosiaaliasiamies
puh. 044 729 7987
sosiaaliasiamies@phhyky.fi

Puhelinaika
ma - to klo 9 - 12

MUUALLA VERKOSSA