Palveluasuminen

Vaikeavammainen henkilö on oikeutettu palveluasumiseen, jos tämä sitä vammansa tai sairautensa takia tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Järjestettäessä palveluasumista katsotaan vaikeavammaiseksi henkilöksi sellainen henkilö, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi toisen apua päivittäisissä toiminnoissa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti

Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää palveluasumista vaikeavammaisille henkilöille, joille tarvittavaa riittävää huolenpitoa ei ole mahdollista turvata avohuollon toimenpitein.

Palveluasumiseen liittyvät palvelut voidaan toteuttaa omassa asunnossa tekemällä siellä tarvittavia muutostöitä ja esim. kotihoidon avustuksella, omaishoidon tuella, palkkaamalla henkilökohtaisen avustajan tai näitä palveluita yhdistämällä.

Palveluasuminen voidaan hoitaa myös palvelutalossa, jolloin palvelutalon henkilökunta vastaa asiakkaan tarvitsemasta hoidosta, huolenpidosta ja valvonnasta, ja henkilökohtainen avustaja auttaa asiakasta ensisijaisesti palvelutalon ulkopuolella.

Vammaispalveluhakemus
Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.
Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Tarvittaessa tyhjän lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sen kynällä.
Lisätietoa täyttöohjeista

Kehitysvammaisten asumispalvelun tuottajat

Ennen kuin palvelutuottaja voi hakeutua palvelusetelituottajaksi, hänen tulee olla yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoituksen- ja/tai luvanvaraisessa rekisterissä tai terveydenhuollon luvanvaraisessa rekisterissä.

Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi kehitysvammaisten asumispalveluun

Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi/vammaisten päivä ja työtoiminta

Sipoon kunnan kehitysvammaisten asumisen sääntökirja

Sipoon kunnan vammaisten päivä- ja työtoiminnan palvelusetelin sääntökirja

På svenska

Viimeksi muokattu 18.05.2020