Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kohtuulliset kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat esim. kotona liikkumiseen ja kommunikointiin sekä henkilökohtaisista toiminnoista tai harrastukista selviytymiseen tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta. Korvattava osuus on puolet kohtuullisista hankintakustannuksista.

Vammaisen henkilön päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet.

Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan. Tällaisia muutostöitä ovat mm. erilaiset välttämättömät autojen muutostyöt, jotka on tehtävä hakijan vamman tai sairauden takia.

Vammaispalveluhakemus
Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.
Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Tarvittaessa tyhjän lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sen kynällä.
Lisätietoa täyttöohjeista

 

På svenska

Viimeksi muokattu 26.02.2019