Muut palvelut


Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoito alle 18-vuotiaille, lue lisää omaishoidosta
Omaishoito aikuisille, lue lisää omaishoidosta

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain (SHL 20§ ja 21§ sekä SHA 9§) mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pysty käyttämään julkisia kulkuvälineitä, mutta jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat kunnissa tarveharkintaisia ja määrärahasidonnaisia. Lue lisää kuljetuspalvelusta

På svenska

Viimeksi muokattu 08.07.2019