Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammaisille henkilöille tarjotaan mm. asumispalveluita, tilapäishoitoa, perhe- ja laitoshoitoa, työ- ja päivätoimintaa, palveluohjausta ja muuta avohoitoa. Sipoon kunta ostaa kehitysvammaisille tarkoitettuja palveluja tällä hetkellä mm. kuntayhtymiltä Eteva ja Kårkulla sekä Rinnekodilta.

Kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen perheelleen kootaan palvelukokonaisuus yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

Rinnekodin kehitysvammapoliklinikka lopettaa toimintansa 1.7.2019.

Rinnekoti-säätiö ilmoitti 17.6.2019 sulkevansa Rinnekodin kehitysvammapoliklinikan ja suunterveydenhuollon 1.7.2019, Rinnekodin tiedote. Tieto tuli yllätyksenä niin asiakkaille kuin palveluja ostaneille kunnille ja sulkemispäätös on ymmärrettävästi aiheuttanut paljon huolta.

Kunnassa ryhdyttiin välittömästi selvittämään, miten Rinnekodin poistuvia palveluja voisi korvata. Keskusteluja käydään mm. muiden Uudenmaan kuntien, Etevan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa. Tahtotilana on keskitetyn kehitysvammaisten terveydenhuoltoa ja kuntoutusta palvelevan asiantuntijayksikön perustaminen Uudellemaalle, mutta sellaisen perustaminen ei tapahdu hetkessä.

Mahdollista keskitettyä yksikköä odotellessa, kunnat joutuvat itse suunnittelemaan kyseisten palveluiden järjestämistä. Sipoon kunta käy tästä keskustelua useamman tahon kanssa, joukossa on sekä yksityisen että julkisen puolen toimijoita. Toivomme, että näiden keskustelujen pohjalta voimme alkusyksystä tiedottaa uudesta toimintamallista, erityisesti vuositarkastusten ja kuntoutussuunnitelmakäyntien osalta.

Tässä tämän hetken tietoa ja ohjeita liittyen joihinkin Rinnekodin lakkauttamiin palveluihin:

1. Vuositarkastus- ja kuntoutussuunnitelmakäynnit. Olemme saaneet Rinnekodilta luettelot aikoja odottavista asiakkaista, joten jonotilanne on meillä tiedossa. Otamme yhteyttä jonossa oleviin, kun selvityksemme ovat edenneet niin, että pystymme näitä aikoja tarjoamaan. Rinnekodin poliklinikan lakkauttamispäätöksen poikkeuksellisen lyhyestä varoitusajasta johtuen tämä voi joidenkin kohdalla valitettavasti johtaa taukoon terapioissa. Pahoittelemme tilannetta!

2. Säännölliset laboratoriokoeseurannat ja lääkityksen seuranta. Jotkut asiakkaat ovat käyneet säännöllisessä laboratoriokoeseurannassa Rinnekodissa, usein lääkitykseen liittyen. Samoin jotkut ovat tarvinneet lääkityksen hienosäätöä myös vuositarkastuskäyntien välillä. Tällaisissa asioissa kannattaa kysyä neuvoa Sipoon avosairaanhoidon (terveysasemien) ajanvarausnumerosta 09 2353 6001. Myös lääkeuusinnat hoituvat terveysasemien kautta.

3. Kiireelliset lääketieteelliset ongelmat. Jos ilmenee uusia sairausoireita tai huononemista voinnissa, kannattaa myös soittaa avosairaanhoidon ajanvarausnumeroon 09 2353 6001, josta voi saada ajan kiirevastaanotolle (päiväpäivystykseen) Nikkilän sosiaali- ja terveysasemalle. Ellei asiaa voida hoitaa avosairaanhoidossa, voi lääkäri tehdä lähetteen erikoissairaanhoitoon. Virka-ajan ulkopuolella päivystää Porvoon sairaalan yhteispäivystys. Päivystysapu palvelee numerossa 116117. Hätätapauksissa pitää aina soittaa hätänumeroon 112.

4. Suun terveydenhuolto. Rinnekodin suunterveydenhuollon palveluita käyttäneiden asiakkaiden kannattaa ottaa yhteyttä Sipoon kunnan suun terveydenhuollon ajanvarausnumeroon 09 2353 6002. Monessa tapauksessa suun terveydenhuolto on järjestettävissä Sipoon suun terveydenhuollossa. Nukutusta vaativissa tilanteissa hammaslääkäri voi tehdä lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Pahoittelemme Rinnekodin kehitysvammapoliklinikan ja suunterveydenhuollon äkillisestä lakkauttamisesta aiheutuvia häiriöitä näiden palvelujen saatavuudessa.

Tiedotamme lisää, kun keskustelumme eri tahojen kanssa ovat johtaneet selkeämpiin suunnitelmiin ja toimintamalleihin.

På svenska

Viimeksi muokattu 08.07.2019