Henkilökohtainen apu

Vaikeavammainen henkilö, joka vammaisuuden tai kroonisen sairauden takia tarvitsee jatkuvaa toisen ihmisen apua päivittäisissä askareissa, on oikeutettu saamaan henkilökohtaista apua. Edellytyksenä henkilökohtaisen avun järjestämiselle on, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan.

Mikäli asiakkaan avuntarve pääasiassa koskee huolenpitoa, hoitoa ja valvontaa, hän voi saada hoitoapua tai hyödyntää jotain toista sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimenpidettä.

Henkilökohtainen apua kohdistuu niihin askareisiin, joista asiakas selviäisi ilman vammaisuutta tai sairautta. Henkilökohtaisen avun tavoitteena on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan itseään niin kotona kuin kodin ulkopuolella:

• päivittäisissä askareissa
• työssä ja opinnoissa
• harrastustoiminnassa
• osallistumisessa yhteiskuntaan
• sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua järjestetään arjen askareisiin, työhön ja opiskeluun asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa. Harrastuksia, yhteiskuntaan osallistumista ja sosiaalista kanssakäymistä varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan välttämätöntä avuntarvetta.


Vammaispalveluhakemus
Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.
Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Tarvittaessa tyhjän lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sen kynällä.
Lisätietoa täyttöohjeista

Avustajan työsopimus-lomake ja tunti-ilmoituslomake

Tunti-ilmoituslomake

På svenska

Viimeksi muokattu 26.02.2019