KODISSA TAPAHTUVA AVUSTAMINEN JA HOITO
5.5.2020

STM on 15.4 päivittänyt ohjeistuksensa
https://stm.fi/documents/1271139/21475529/Sosiaali-+ja+terveysministeriön+ohje_Koronavirustartuntoihin+varautuminen+ja+asiakkaiden+tarpeisiin+vastaaminen+kotiin+annettavissa+palveluissa_15.4.2020.pdf
Tämän toimii pohjana tälle ohjeistukselle. Ohjeistuksen tarkoitus on suojata riskiryhmään kuuluvia henkilöitä mahdolliselta henkilökunnan kantamalta taudilta.

Kaikissa kotiin annettavissa palveluissa on ensisijaisen tärkeää, ettei työskennellä sairaana ja huolehditaan käsihygieniasta, käsienpesusta vedellä ja saippualla sekä alkoholipitoisen käsihuuhteen käytöstä.

Sipoon kunnan vastuulla on ohjeistaa henkilökohtaisia avustajia ja huolehtia siitä, että kaikilla avustajilla on osaamista suojavarusteiden käyttöön ja riittävästi suojavarusteita. Suojavarusteita jaetaan sopimuksen mukaan ja tarvikkeet voi hakea terveysaseman infopisteeltä. Lähetä sähköpostia fanny.backman@sipoo.fi tai soita 0404824108 Fanny Backmanille ja sovi ajankohta, jolloin voit noutaa suojavarusteet.

Youtubesta löytyy HUSvideot COVID-19 - Pisaravarotoimet nimellä video, mistä näet miten suojaimia oikeaoppisesti tulisi käyttää.
https://www.youtube.com/watch?v=dDxtp5LenII&feature=youtu.be

Mikäli asiakkaalle tulee hengitystieoireita tai nousee kuume, siihen tulee herkästi reagoida ja ottaa yhteyttä Sipoon kunnan tartuntatautitiimiin:

Infektio-asioita hoitava tiimi puh. 09 2353 6008 arkisin klo. 8-16
Päivystävä lääkäri puh. 09 2353 6007 arkisin klo. 16-21 ja viikonloppuisin klo. 9-21.
Sipoon tartuntatautitiimille puh. 09 2353 6012 voi soittaa arkisin klo 8-18, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10-16
Muina aikoina Päivystysapu-puhelinpalveluun puh. 116 117

Mikäli haluat kysyä jotain hygienia-asioihin liittyen voit olla yhteydessä!
Fanny Backman, fanny.backman@sipoo.fi tai 0404824108

Muissa asioissa voit olla yhteydessä vammaispalveluiden työntekijöihin:

Palvelupäällikkö Tuula Wackström, puh. 050 338 5704
Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä, puh. 050 517 3569
Vammaispalvelun erityissosiaaliohjaaja, puh. 050 443 3630

OHJEISTUS AVUSTAJILLE, KUN ASIAKAS ON TERVE:
Ennen kotikäynnille menemistä
- Huolehdi jo kotona että sinulla on puhtaat vaatteet ja puhtaat kädet.
- Desinfioi kädet asiakkaan ovella ja pue hengityssuojain.
- Pese ja desinfioi kädet heti kun tulet asiakkaan kotiin.

Asiakkaan luona
- Huolehdi pitkin käyntiä hyvästä käsihygieniasta. Katso ohjeet alla!
- Hengityssuojaimeen ei tulisi koskea. Hengityssuojainta ei voi vetää esimerkiksi leuan alle tai ottaa pois välillä. Mikäli poistat hengityssuojaimen, tilalle tulee vaihtaa uusi. Yhtä suojaa voi pitää enintään neljän tunnin ajan.
- Suojakäsineitä pidetään asiakaskosketuksessa ja eritteiden käsittelyssä.

Asiakaskäynnin jälkeen
- Pese ja desinfioi kädet asiakkaan luona juuri ennen, kun lähdet
- Ota pois hengityssuojain, kun olet poistunut kodista ja desinfioi kädet
- Pese kädet uudestaan heti kun tulet kotiin.

Hengityssuojainten käyttö: Hengityssuojain puetaan ja riisutaan aina puhtain käsin. Käytetty suoja laitetaan suoran roskiin.

Käsien desinfiointi (huolellinen saippuapesu toimii yhtä hyvin kotioloissa)

1. Ennen kuin kosketat asiakkaaseen tai hänen hoitoympäristöänsä
2. Ennen aseptista toimenpidettä
3. Eritteiden käsittelyn jälkeen
4. Asiakkaan lähiympäristön koskettamisen jälkeen
5. Ennen elintarvikkeiden käsittelyä
6. WC-käynnin jälkeen

Hengitystieinfektioon sairastunutta henkilökohtaisen avun saajaa avustettaessa tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojaa, hihallista suojaessua ja suojakäsineitä.

Suojakäsineiden käyttö ei korvaa käsien desinfektiota. Kädet desinfioidaan aina ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen.

 

Henkilökohtainen apu

Vaikeavammainen henkilö, joka vammaisuuden tai kroonisen sairauden takia tarvitsee jatkuvaa toisen ihmisen apua päivittäisissä askareissa, on oikeutettu saamaan henkilökohtaista apua. Edellytyksenä henkilökohtaisen avun järjestämiselle on, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan.

Mikäli asiakkaan avuntarve pääasiassa koskee huolenpitoa, hoitoa ja valvontaa, hän voi saada hoitoapua tai hyödyntää jotain toista sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimenpidettä.

Henkilökohtainen apua kohdistuu niihin askareisiin, joista asiakas selviäisi ilman vammaisuutta tai sairautta. Henkilökohtaisen avun tavoitteena on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan itseään niin kotona kuin kodin ulkopuolella:

• päivittäisissä askareissa
• työssä ja opinnoissa
• harrastustoiminnassa
• osallistumisessa yhteiskuntaan
• sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua järjestetään arjen askareisiin, työhön ja opiskeluun asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa. Harrastuksia, yhteiskuntaan osallistumista ja sosiaalista kanssakäymistä varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan välttämätöntä avuntarvetta.


Vammaispalveluhakemus
Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.
Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Tarvittaessa tyhjän lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sen kynällä.
Lisätietoa täyttöohjeista

Avustajan työsopimus-lomake ja tunti-ilmoituslomake

Tunti-ilmoituslomake

 

 

 

På svenska

Viimeksi muokattu 21.08.2020