Omaishoito ja perhehoito

Yhteystiedot:
Asiakasohjaaja
Elisa Pitkänen
puh. 040 653 1616
elisa.pitkanen@sipoo.fi

Alle 18 v. omaishoito:
Jenni Lönnberg, puh. 040 191 4424

Perhehoidon ohjaaja
Tarja Valtonen
puh. 040 191 6069
tarja.valtonen@sipoo.fi

Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista (laki omaishoidon tuesta 937/2005  2 §).

Sipoon kunnan omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja kriteerit on vahvistettu Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 2.4.2013 §18 Omaishoidon kriteerit (pdf)

På svenska
1.1.2020 alkaen hoitopalkkiot ovat:

Ryhmä I: 1279,65 euroa/kk
Ryhmä II: 606,17 euroa/kk


Omaishoidontukihakemus

Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.
Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Lisätietoa sähköisen lomakkeen täyttämisestä

Tarvittaessa tyhjän lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sen kynällä.
Lomakkeet palautetaan osoitteeseen: Sipoon kunta, PL 7, 04131 Sipoo
Alle 18 v. hakemukset palautetaan osoitteeseen: Sipoon kunta, Sosiaali- ja terveysasema, PL 7, 04131 Sipoo

Hyvinvointikysely

Omaishoitajille suunnatun hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveystarkastuksen tavoitteena on tunnistaa sairauksien riskitekijöitä, ennaltaehkäistä ja tarjota tarvittavia elämäntapaohjeita.

Vastaamalla oheiseen hyvinvointikyselyyn kartoitamme Teidän terveyttänne ja toimintakykyänne. Vastausten perusteella tarjoamme Teidän tarpeitanne vastaavaa palveluneuvontaa tai kutsumme teidät terveystarkastukseen. Halutessanne tulemme kotikäynnille.

Omaishoitajan hyvinvointikysely

Lisätietoa antaa:
Omaishoidon koordinaattori Elisa Pitkänen puh. 040 653 1616

Palveluseteli

Omaishoidon palvelusetelit myönnetään omaishoidon tukea saavalle omaishoitajalle, joka ei käytä lakisääteisten vapaapäivien toteutukseen lyhytaikaista laitoshoitoa. Palvelusetelit ovat omaishoitajan tietoinen valinta ja vaihtoehto hoidettavan laitoshoidolle, jota kunnan palvelutarjonnassa on. Palvelusetelillä omaishoitaja järjestää vapaapäivän valitsemalla hoitomuodon kunnan hyväksymistä palveluntuottajista ja mahdollisesti ylimenevän osuuden omaishoitaja maksaa itse.

Palvelusetelituottajaksi?

Ennen kuin palvelutuottaja voi hakeutua palvelusetelituottajaksi, hänen tulee olla yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoituksen- ja/tai luvanvaraisessa rekisterissä tai terveydenhuollon luvanvaraisessa rekisterissä. Ilmoituksenvaraisissa, ei rekisteröitävissä tukipalveluissa, palveluntuottajan tulee olla hyväksytty kunnan ylläpitämään rekisteriin.

Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Lomake lähetetään osoitteeseen: Sipoon kunta,Sosiaalikeskus, PL 7, 04131 Sipoo

Omaishoidon tuen palvelusetelin sääntökirja


Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä osa- tai ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Perhehoito toteutetaan yhteistyössä kunnan muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.

Perhehoito voi toimia myös omaishoitotilanteessa omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestämisen muotona, mikäli ympärivuorokautinen hoito ei ole tarpeen.

Perhehoidon esite

Perhehoidon ohjaaja
Tarja Valtonen
puh. 040 191 6069
tarja.valtonen@sipoo.fi

Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

Haluatko perhehoitajaksi? Lue lisätietoja tästä

Viimeksi muokattu 16.07.2020