< Kuulutukset
04.07.2019

Maa-aines ja ympäristölupahakemus

Vekkox Oy hakee lupaa kalliokiviaineksen ottamiselle, kivenlouhinnalle ja murskaukselle.

Viimeksi muokattu
03.07.2019