Seuraavat aloitteet ovat valmisteilla tai käsitelty valtuustossa:

26.1.2015 Aloite koskien kantatilaperiaatetta/Kaikki valtuustoryhmät 26.1.2015
44.§ KV 15.6.2015

26.1.2015 Aloite kunnallisen byrokratian purkamisesta ja tilan luomisesta yrittäjyydelle ja toimelijaisuudelle/Heikki Vestman ym.
11.§ KV 28.1.2019

26.1.2015 Aloite liikennemerkkien lisäkilpien ja tiennimikilpien vaihtamiseksi/ Timo Rope ym. 
48.§ KV 15.6.2015

4.3.2015 Aloite yritystoiminnan lisäämiseksi Sipoossa / Antti Skogster, Juha Suuronen ym. 
127.§ KV 5.9.2016

15.6.2015 Aloite omaishoitajan vapaan palvelusetelistä/Heikki Vestman ym.
22.§ KV 11.4.2016

15.6.2015 Aloite katukilpien ja tienviittojen korjaamisesta/Marja Manninen-Ollberg ym.
48.§ KV 22.5.2017

7.9.2015 Aloite pakolaisten vastaanottamisen selvittämisestä/ Anders Backström
Sosiaali- ja terveysosasto

7.9.2015 Aloite kunnan pöytäkirjojen sähköisen allekirjoittamisen käyttöönottamiseksi/Antti Skogster 
87.§ KV 14.12.2015

9.11.2015 Aloite aurinkoenergian keräämiseksi kunnan kiinteistössä/Juha Suuronen y.m. 
21.§ KV 24.4.2017

9.11.2015 Aloite venepaikkojen lisäämiseksi Sipoossa/Juha Suuronen y.m. 
26.§ KV 26.3.2018

9.11.2015 Aloite lähiliikuntapaikkojen, ulkoislureittien ja virkistysalueiden turvaamisesta ja kehittämisestä kuntakeskuksissa/Heikki Vestman ym. 
97.§ KV 16.5.2016

14.12.2015 Aloite elinkeino- ja yrittäjyysjaoston perustamisesta/Timo Rope ym. 
116.§ KV 13.6.2016

På svenska 

Sivun lisääjä: 03.02.2015