Kunnanhallituksen tehtävät

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on
1) valmistella valtuustolle ehdotukset kunnan keskeisiksi tavoitteiksi ja strategioiksi
2) johtaa kunnan toimintaa ja hallintoa
3) ohjata talousarvion, taloussuunnitelman ja pitkän aikavälin suunnitelmien valmistelua siten, että tavoitteet voidaan saavuttaa käytettävissä olevat resurssit huomioonottaen
4) huolehtia siitä, että eri sektoreiden välinen yhteistyö toimii sekä vastata toiminnan koordinoinnista.

Kunnanhallituksen kokoonpano

Kunnanhallituksessa on yksitoista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kunnanhallituksen jäseneksi ja varajäseneksi valitaan vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valitaan vain valtuutettuja. Kunnanhallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Jäsenet (ja varajäsenet) vuosina 2017-2021
Kaj Lindqvist, puheenjohtaja
, RKP (Tom Sundbäck, RKP)
Ari Oksanen, I varapuheenjohtaja, KOK (Juhani Rantala, KOK)
Marketta Mattila, II varapuheenjohtaja, VIHR (Riitta-Kaisa Kosonen, VIHR)
Tapio Virtanen, SDP (Maija Kuntsi, SDP)
Clara Lindqvist, RKP (Mia Wikström, RKP)
Kicka Lindroos, RKP (Maria Liljeström, RKP)
Tim Kankfelt, RKP (Henrik Möller 25.10.2019 alkaen, RKP)
Stefan Sandström, RKP (Antti Skogster, RKP)
Linda Karhinen, KOK (Virpi Karjalainen, KOK)
Marja Manninen-Ollberg, KOK (Mari Viita, KOK)
Juha Salo, KOK (Juha Suuronen, KOK)

 

Kunnanhallituksen pöytäkirjat

Kunnanhallituksen pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa  kahdeksantena päivänä kokouksen jälkeen.

Kunnanhallituksen sihteerinä toimii hallintopäällikkö Jenni Björksten, puh +358504325408.

Luottamuselinten kokouspäivät

Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

På svenska

Viimeksi muokattu 18.08.2020