Tekninen valiokunta

Huolehtii yhdyskuntatekniikasta, kuten liikenneväylistä, yleisistä alueista ja vesi-, viemäri- ja energiahuollosta, kunnan kiinteistöistä, asuntojen vuokraamisesta, pelastustoimesta ja jätehuollosta. Valiokunta toimii yksityisistä teistä annetun lain ja asetuksen mukaisena tiehallintoviranomaisena valituksia ja tiekuntien muodostamista koskevissa asioissa.

Valiokunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri Daisy Ek, puh 040 191 4210

Rainer Boman, puheenjohtaja, puh 0400 973 387
Charlotta Engblom, varapuheenjohtaja
Karl-Erik Oljemark
Juha Kopra
Anna-Karoliina Mattila
Bob Myrberg

Monika Hämäläinen

Jäsenillä on s-postiosoite muodossa etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi

Luottamuselinten kokouspäivät

Teknisen valiokunnan esityslistat ja pöytäkirjat

På svenska

Viimeksi muokattu 01.02.2018