Turvallisuus

Turvallisuus on laaja kokonaisuus, jossa asukkaiden hyvinvointi, vahva sosiaalinen yhteisöllisyys, taloudellinen vakaus sekä yhteiskunnallinen elinvoimaisuus yhdistyvät. Se on oleellinen osa kaikenikäisten ihmisten arjen hyvinvointia ja yhteiskunnan häiriötöntä toimintaa. Terveellinen, turvallinen ja ympäristöarvot huomioon ottava asuinympäristö on hyvän elämän perusta.

Kriisitiedotus
www.sipoo.fi/fi/asiakaspalvelu_ja_yhteydenotot/media_ja_kriisitiedotus/kriisitiedotus

Päivystys- ja kriisipalvelut
www.sipoo.fi > sosiaali- ja terveyspalvelut > päivystys- ja kriisipalvelut

Hätäilmoitukset
Hätäkeskuslaitos, www.112.fi
Kun soittaa hätäpuhelun 112 Suomi -sovelluksen kautta, Hätäkeskuslaitos saa automaattisesti sijaintitiedot.

Liikenneturvallisuus
www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/liikenne/liikenneturvallisuus

Pelastustehtävät
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, www.iupl.fi/

Poliisitehtävät
Itä-Uudenmaan poliisilaitos, www.poliisi.fi/ita-uusimaa

Riita- ja rikosasioiden sovittelu
Vantaan sovittelutoimisto (Sipoo kuuluu Vantaan sovittelutoimiston toimialueeseen)
www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/riita-_ja_rikosasioiden_sovittelu

Rikoksentorjunta
Rikoksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriö
www.rikoksentorjunta.fi
www.turvallisuussuunnittelu.fi

Säteilytilanne
Säteilyturvakeskus, www.stuk.fi/aiheet/sateily-ymparistossa/sateilytilanne-tanaan

Säävaroitukset
Ilmatieteenlaitos, http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

Tulvavaroitukset
Suomen ympäristökeskus SYKE
www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvavaroitukset_ja_vedenkorkeudet

Turvallisuuden palveluportaali
www.turvakanava.fi

Ympäristöterveydenhuolto
Kuntien yhteinen ympäristöterveydenhuolto, www.porvoo.fi/ymparistoterveydenhuolto


Valmiussuunnittelu

Kunnalla on niin normaalioloissa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin keskeinen vastuu väestön tarvitsemien peruspalveluiden sekä muun tärkeän palvelu- ja hyödyketuotannon huolehtimisesta. Valmiussuunnittelun avulla kunta varmistaa, että pystytään huolehtimaan kriittisestä palvelutuotannosta ynnä muista asioista.

 

Itä-Uudenmaan turvallisuusyhteistyö

Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo sekä Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos osallistuvat alueelliseen turvallisuusyhteistyöhön. Turvallisuussuunnittelutyö pohjautuu Sisäasiainministeriön koko maata koskeviin linjauksiin kunnallisesta turvallisuussuunnittelusta.

Syksyllä 2015 itäuusmaalaiset kunnat hyväksyivät yhteisen turvallisuusohjelman: Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma
2015–2017
. Ohjelmalla luodaan raamit kuntalaisten jokapäiväisen turvallisuuden kehittämiselle ja ylläpidolle sekä asukkaiden osallistamiseen turvallisuustyöhön.

Itä-Uudellamaalla toteutetaan joka toinen vuosi asukkaille suunnattu turvallisuuskysely. Maaliskuussa 2018 järjestetyn  turvallisuuskyselyn mukaan 88 %  kaikista vastanneista (85 % sipoolaisista) tunsi olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi.

Vuoden 2018 turvallisuuskysely: kaikki vastaukset ja sipoolaisten vastaukset.
Vuoden 2016 turvallisuuskysely: kaikki vastaukset ja sipoolaisten vastaukset.

Alueelliseen turvallisuusyhteistyöhön kuuluu myös Kehittämisyhdistys SILMU ry:n hallinnoima Kylien turvallinen ja toimiva arki 2016–2017 -hanke, jossa kylät saavat apua oman turvallisuussuunnitelmansa laatimiseen. Lisätietoja: www.itukylat.fi/kylaturvallisuus/kylan-turvallisuussuunitelma


Valtakunnallinen turvallisuustyö

Sisäasiainministeriön laatima sisäinen turvallisuuden strategia ja siihen liittyvät toimenpiteet valmistuvat huhtikuussa 2017. Strategian on tarkoitus ohjata koko suomalaisen yhteiskunnan toimintaa turvallisemmaksi. Lisätietoja:
http://intermin.fi/sisaisen-turvallisuuden-strategia

 

På svenska

Viimeksi muokattu 29.10.2018