Turvallisuus

Turvallisuus on laaja kokonaisuus, jossa asukkaiden hyvinvointi, vahva sosiaalinen yhteisöllisyys, taloudellinen vakaus sekä yhteiskunnallinen elinvoimaisuus yhdistyvät. Se on oleellinen osa kaikenikäisten ihmisten arjen hyvinvointia ja yhteiskunnan häiriötöntä toimintaa. Terveellinen, turvallinen ja ympäristöarvot huomioon ottava asuinympäristö on hyvän elämän perusta.

Kriisitiedotus
Sipoon kunnan kriisitiedotus

Päivystys- ja kriisipalvelut
Sipoon kunnan päivystyspalvelut ja kriispalvelut

Hätäilmoitukset
Hätäkeskuslaitos, hätäkeskuslaitoksen toiminta
Kun soittaa hätäpuhelun 112 Suomi -sovelluksen kautta, Hätäkeskuslaitos saa automaattisesti sijaintitiedot.

Liikenneturvallisuus
Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelma

Pelastustehtävät

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, pelastuslaitoksen toiminta

Poliisitehtävät
Itä-Uudenmaan poliisilaitos, poliisilaitoksen toiminta

Riita- ja rikosasioiden sovittelu
Sipoon kuuluu Vantaan sovittelutoimiston toimialueeseen. Vantaan sovittelutoimisto

Rikoksentorjunta
Rikoksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriö: rikoksentorjunta

Säteilytilanne
Säteilyturvakeskus, säteilytilanne

Säävaroitukset
Ilmatieteenlaitos, ilmatieteenlaitoksen varoitukset

Tulvavaroitukset
Suomen ympäristökeskus SYKE, tulvavaroitukset ja vedenkorkeudet

Turvallisuuden palveluportaali
Palveluportaali Turvakanava.fi

Ympäristöterveydenhuolto
Kuntien yhteinen ympäristöterveydenhuolto

 

Valmiussuunnittelu

Kunnalla on niin normaalioloissa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin keskeinen vastuu väestön tarvitsemien peruspalveluiden sekä muun tärkeän palvelu- ja hyödyketuotannon huolehtimisesta. Valmiussuunnittelun avulla kunta varmistaa, että pystytään huolehtimaan kriittisestä palvelutuotannosta ynnä muista asioista.

 

Itä-Uudenmaan turvallisuusyhteistyö

Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo sekä Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos osallistuvat alueelliseen turvallisuusyhteistyöhön. Turvallisuussuunnittelutyö pohjautuu Sisäasiainministeriön koko maata koskeviin linjauksiin kunnallisesta turvallisuussuunnittelusta.

Itä-Uudenmaan turvallisuustyöryhmä on laatinut vinkit turvalliseen verkko- ja puhelinkäyttäytymiseen. Voit tutustua vinkkeihin kuvasta. Kun klikkaat kuvaa, se avautuu suurempana.


Syksyllä 2018 itäuusmaalaiset kunnat hyväksyivät yhteisen turvallisuusohjelman: Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma 2018–2021. Ohjelmalla luodaan raamit kuntalaisten jokapäiväisen turvallisuuden kehittämiselle ja ylläpidolle sekä asukkaiden osallistamiseen turvallisuustyöhön.

Itä-Uudellamaalla toteutetaan joka toinen vuosi asukkaille suunnattu turvallisuuskysely. Maaliskuussa 2018 järjestetyn  turvallisuuskyselyn mukaan 88 %  kaikista vastanneista (85 % sipoolaisista) tunsi olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi.

Vuoden 2018 turvallisuuskysely: kaikki vastaukset ja sipoolaisten vastaukset.
Vuoden 2016 turvallisuuskysely: kaikki vastaukset ja sipoolaisten vastaukset.

 

Valtakunnallinen turvallisuustyö

Sisäasiainministeriön laatiman sisäisen turvallisuuden strategian on tarkoitus ohjata koko suomalaisen yhteiskunnan toimintaa turvallisemmaksi: Hyvä elämä - turvallinen arki.
Lisätietoja sisäisen turvallisuuden strategiasta.

Sisäisen turvallisuuden portaali Tuovi

 

På svenska

Viimeksi muokattu 24.09.2019