Avainluvut

Kunnan koko

Maapinta-ala 340 km²
Järviä 3 km²
Merialueita 356 km²

Väestöntiheys 60 henkilöä/km²

Väestö

Sipoo Numeroina 2018 -tilastoesite: Esite
Sipoo Numeroina 2017 -tilastoesite: Esite

Sipoon väkiluku oli 20 666 vuoden 2018 lopussa.

Osa-alueiden väkiluku 31.12.2018: Taulukko
Osa-alueiden väkiluku 31.12.2017: Taulukko
Osa-alueiden väkiluku 31.12.2016: Taulukko

Tilastokartta

Vuonna 2018 Sipoon asukasluku kasvoi 20 310 henkilöstä 20 666 henkilöön (+ 1,8 %). Suomenkielisiä oli 13 045 (63,1 %), ruotsinkielisiä 6 611 (32,0 %) ja vieraskielisiä 1 010 (4,9 %). Miehiä ja poikia oli yhteensä 10 367 sekä naisia ja tyttöjä yhteensä 10 299.

Vuonna 2018 syntyi 173 henkilöä ja kuoli 150 henkilöä Sipoossa.
Vuonna 2017 kuntaan muutti 1 533 henkilöä ja pois muutti 1 194 henkilöä.

Vuonna 2017 Sipoon asukasluku kasvoi 19 922 henkilöstä 20 310 henkilöön (+ 1,9 %). Suomenkielisiä oli 12 744 (62,7 %), ruotsinkielisiä 6 615 (32,6 %) ja vieraskielisiä 951 (4,7 %). Miehiä ja poikia oli yhteensä 10 167 sekä naisia ja tyttöjä yhteensä 10 143.

Vuonna 2017 syntyi 169 henkilöä ja kuoli 124 henkilöä Sipoossa.
Vuonna 2017 kuntaan muutti 1 595 henkilöä ja pois muutti 1 255 henkilöä.

- - -
Lähteet: Tilastokeskus, www.tilastokeskus.fi ja Väestörekisterikeskus, www.vaestorekisterikeskus.fi.

Työvoima ja työpaikkoja

Sipoossa oli 6 415 työpaikkaa 31.12.2017. Työvoimaan kuului 10 434 henkilöä (9 813 työssäkävijää ja 621 työtöntä). Työpaikkojen omavaraisuusaste oli 65,4 %. Lähde: Tilastokeskus, www.tilastokeskus.fi.

Sipoossa oli 551 työtöntä ja työttömyysaste oli 5,3 % lokakuussa 2019. Lähde: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työttömyyskatsaus.

Kunnan talous

Vuosittain laaditaan talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi ja taloussuunnitelma, joka käsittää talousarviovuoden sekä sitä seuraavat kaksi vuotta.

Talousarvio 2019
Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2018
Tilinpäätös 2017Talousarvio 2017
Tilinpäätös 2016Talousarvio 2016

Tuloveroprosentti 2019 on 19,25 %. På svenska

Kiinteistöveroprosentit 2019

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03 %
- vakituinen asuinrakennus 0,50 %
- muu asuinrakennus 1,10 %
- rakentamaton rakennuspaikka 6,00 %

Lainat vuoden 2019 talousarvion mukaan: 4 306 euroa/asukas (lainakanta 93 milj. euroa)Lisätietoja

Erikoissuunnittelija
Rita Lönnroth
+358509113058
Viimeksi muokattu 14.01.2020