Yleistä osallistumisesta

Kuntalaiset voivat osallistua Sipoossa päätöksentekoon paitsi edustuksellisen demokratian keinoin myös vaikuttamalla suoraan. Kuntavaaleissa äänestäminen tai ehdolle asettuminen ovat edustuksellisen demokratian keinoja vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. Kuntalaiset voivat olla myös suoraan yhteydessä valtuutettuunsa. Valtuutettujen yhteystiedot löydät kunnan verkkosivuilta tästä linkistä. Edustuksellisen demokratian keinojen lisäksi Sipoon kunta luo erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksiin ja kunnan toimintaan.

Kuntastrategian mukaan Sipoossa on helppo saada tietoa, osallistua ja vaikuttaa. Me kehitämme palvelujamme aktiivisesti yhdessä asukkaiden ja muiden asiakkaiden kanssa. Tarjoamme erilaisia osallistumismahdollisuuksia ja mahdollistamme suoravaikuttamisen eri tilanteissa. Kerromme suunnitelmista ja ehdotuksista siinä vaiheessa, että niihin on mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa kantaa.

Sipoon kunta järjestää muun muassa keskustelutilaisuuksia ja kyläiltoja, joissa pääset tutustumaan ajankohtaisiin kaavasuunnitelmiin ja muihin suunnitelmiin sekä keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa niistä. Esimerkiksi Söderkullan ja Nikkilän kyläilloissa kunnan asiantuntijat ovat paikalla esittelemässä erilaisia alueilla ajankohtaisia rakennushankkeita, kuten koulujen laajennushankkeita tai suunnitelmia urheilukentän uudistamisesta. Kyläilloissa asiantuntijoilta voi kysyä myös kunnan palveluista.

Urheilukentän piirrustukset pöydällä ja kahden ihmisen kädet osoittavat eri kohtia piirrustuksista

Ihminsen käsi kiinnittämässä pyöreää tarraa janalle, jonka yläpuolella lukee: Haluan, että puistossa on rauhallisia alueita. Alapuolella on muita janoja erilaisista toiveista, jotka liittyvät puiston käyttöön. Janoille on asetettu tarroja kuvaamaan toiveita.

Kunta pyrkii myös selvittämään asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa esimerkiksi erilaisten kyselyiden avulla. Asukkailta on kysytty kyselyillä esimerkiksi näkemyksiä kunnan metsien hoidosta, varhaiskasvatussuunnitelmasta, ulkokalusteiden valinnasta ja asiakaspalvelupisteiden kehittämisestä. Pysäköinnin ongelmakohtia on voinut merkitä kartalle karttapohjaisessa kyselyssä ja Nikkilän linja-autoterminaalin bussipysäkkien, puuston ja valaistuksen valintaan on voinut vaikuttaa osallistavan havainnekuvan kautta. Osallistavassa havainnekuvassa pääsi kokeilemaan eri yhdistelmiä, näkemään, miltä ne näyttäisivät, ja äänestämään mielestään parasta yhdistelmää. Vastaamalla erilaisiin kyselyihin sipoolaiset ovat päässeet siis vaikuttamaan esimerkiksi lähiympäristöönsä, kunnan linjauksiin pysäköinnistä ja kunnan palveluiden järjestämiseen. Jouluvalokyselyssä kuntalaiset toivoivat lisää jouluvaloja ja kunta asensi asukastoiveiden perusteella uusia jouluvaloja.

Sipoossa kuntalaiset ja paikalliset yritykset ja järjestöt ovat myös olleet keskeisesti mukana koko kunnan toimintaa ohjaavan strategian laadinnassa. Kuntalaisia pyydettiin alkuvuodesta 2017 kertomaan, mitä he ajattelevat Sipoon tulevaisuudesta ja miten Sipoosta voidaan tehdä yhdessä vielä parempi paikan asua, elää ja yrittää. Strategiatyöhön osallistui noin 400 kuntalaista ja 200 kunnan työntekijää. Kuntalaiset kertoivat ajatuksiaan, palautteitaan ja toiveitaan muun muassa sähköisesti. Ajatuksia sai myös kiinnittää niin sanottuihin Toiveiden kaktuksiin molemmissa kirjastoissa. Lisäksi kuntalaisia, yrittäjiä ja muita toimijoita haastateltiin. Strategian valmistelua jatkettiin haastattelumateriaalista ja kuntalaisten toiveista sekä kuntalaista nousseiden teemojen pohjalta.

Toiveiden kaktus kirjastossa. Nainen kiinnittää tekokaktukseen paperilappua.

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavan valmistelun aloittamisesta (eli vireille tulosta), nähtävillä olosta ja hyväksymisestä tiedotetaan muun muassa kunnan verkkosivuilla ja paikallisissa sanomalehdissä. Osallistua voi monella tavalla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin tai esittämällä mielipide kaavasta sen ollessa nähtävillä. Perinteisten luentomuotoisten yleisötilaisuuksien rinnalle on otettu käyttöön uusia monipuolisempia työtapoja. Sipoossa eniten käytettyjä uusia menetelmiä kaavojen valmistelussa ovat erilaiset työpajat ja kaavanäyttelyt. Lisäksi käytämme ja kehitämme sähköisiä osallistumisen menetelmiä, joista esimerkkejä ovat nettikyselyt ja verkkosivustot.

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus myös tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloite on muodoltaan yleensä toimintaehdotus, jossa esitetään parannusta johonkin asiantilaan, ja aloitteella pyritään usein edistämään jonkin laajemman ryhmän etua. Jokainen kuntalaisaloite käsitellään. Voit lukea lisää kuntalaisaloitteesta sipoo.fi:ssä täältä.

Parhaiten saat tietoa kunnan toiminnasta ja osallistumiskeinoista seuraamalla kunnan tiedotteita ja kuulutuksia sipoo.fi:ssä. Kerromme tiedotteissa muun muassa kyselyistä ja muista ajankohtaisista osallistumiskeinoista sekä kuulutuksissa esimerkiksi ajankohtaisista kaavoista ja suunnitelmista. Voit myös tilata suoraan omaan sähköpostiisi 1-2 kertaa kuukaudessa ilmestyvän maksuttoman kunnan uutiskirjeen.

Voit myös milloin vain kysyä mieltäsi askarruttavia kysymyksiä esimerkiksi sipoo.fi:ssä asiakaspalvelun chatissa, jättää palautetta ja kehittämisideoita sipoo.fi:n kautta tästä linkistä tai tulla käymään asiakaspalvelussa (tässä linkissä tietoa asiakaspalvelupisteistä ja aukioloajoista).

Kunta myös mittaa asiakkaidensa kokemusta palveluista. Asiakkaan kokemuksesta kysytään tuoreeltaan juuri saadun palvelun jälkeen päätelaitteilla. Asiakas voi kertoa kokemuksestaan muun muassa painamalla parhaiten kokemustaan kuvaavaa susihymiötä. Annetun palautteen perusteella kehitetään kunnan palveluita.

På svenska

Viimeksi muokattu 14.12.2018