Nuorten osallisuutta tuetaan Kuuma-kuntien hankkeella

Osaamista osallisuuteen on Kuuma-kuntien nuorisopalveluiden yhteinen hanke. Sen tavoitteena on lisätä kuntien yhteistyötä nuorten osallisuusasioissa ja sitä kautta tukea alueen nuorten osallisuutta sekä saada nuorten ääni paremmin kuuluville päätöksenteossa.

Osaamista osallisuuteen päätavoitteena on alueen nuorten osallisuuden tukeminen. Syyskuussa 2018 startanneen hankkeen toiminta jakautuu kahteen päälinjaan: Kuuma-kuntien nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen yhteismallin suunnitteluun sekä nuorten osallisuus-, viestintä- ja vaikuttamistaitojen koulutuksiin.

Nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen mallin suunnittelun lähtökohtana on saada hyvät käytänteet jakoon Kuuma-kunnissa. Sitä varten kartoitetaan kuntien jo olemassa olevia malleja. Malli tulee sisältämään mm. yhteisen materiaalipankin. Mallin suunnittelu on aloitettu tammikuussa 2019 ja se jatkuu koko hankkeen ajan nuoria osallistaen.

Koulutustapahtumien tarkoituksena on lisätä nuorten osallisuus-, viestintä- ja vaikuttamisosaamista. Koulutukset on suunnattu Kuuma-kuntien nuorisovaltuuston ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien jäsenille, sekä ylipäänsä vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille. Ilmaisia koulutuksia toteutetaan kuntakohtaisina työpajoina ja kuntien yhteisinä seminaareina. Työpajojen aikataulua voi tiedustella oman kunnan nuorisovaltuuston ohjaajalta ja seminaarista saa tietoa hankkeen projektisuunnittelijalta.

Seuraava ilmainen Kuuma-kuntien yhteinen seminaari järjestetään 23.5.2019 Keravan lukiolla. Vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret ja nuorten vaikuttajaryhmien ohjaajat ja nuorten osallisuuden parissa työskentelevät tervetuloa! Ole yhteydessä Saska Sarnikorpeen jos haluat osallistua!

Hankkeen toiminnan keskiössä on Kuuma-kuntien nuorisovaltuustot eli tuttavallisemmin nuvat. Projektiryhmän muodostavat Kuuma-kuntien nuorisovaltuustojen ohjaajat ja vaihtuvat nuorisovaltuuston jäsenet. Yhteistyöhön haetaan mukaan kuntien oppilaskuntia ohjaajineen sekä vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria.

Osaamista osallisuuteen -hankkeen tuotoksena on yhteisten ylikunnallisten vaikuttamisen keinojen löytäminen, nuorten äänen entistä parempi kuuleminen ja nuorisovaltuustojen ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien alueellisen vaikuttavuuden parantuminen. Tätä kautta tuetaan nuorten osallisuuden toteutumista Kuuma-kunnissa.

Hanke syntyi Kuuma-kuntien nuorisopäälliköiden ja nuorisovaltuustojen toiveesta ylikunnallisen yhteistyön lisäämiseen nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia käsittelevissä asioissa. Se on ensimmäinen suuremman kokoluokan koordinoitu toimenpide, joka ylittää kuntarajat ja hakee osallistujakseen kaikkien Kuuma-kuntien nuorisovaltuutettuja ja muita vaikuttajaryhmiä. Hanketta koordinoi Keravan nuorisopalvelut ja sen rahoitus tulee AVI:n kautta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeelle on haettu rahoitusta 31.8.2020 saakka.

Lisätietoja:

Saska Sarnikorpi, nuorisovaltuuston ohjaaja
Sipoon nuorisopalvelut
p. 040 630 0439
saska.sarnikorpi@sipoo.fi

Satu Velasco, projektisuunnittelija  
Keravan nuorisopalvelut, Osaamista osallisuuteen -hanke
p. 040 318 2878    
satu.velasco@kerava.fi

 

Viimeksi muokattu 08.04.2019