På svenska

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston toimintaperiaattet ovat kunnanhallituksen vahvistamat 29.9.2009 § 239
Kunnanvaltuusto teki lisäyksen 1.2.2010 § 9
Kunnanhallitus vahvisti nuorisovaltuuston ehdottaman muutoksen 11.11.2014 § 272.
Kunnanhallituksen lisäykset ja päätös 27.11.2018 ja 29.1.2019


Nuorisovaltuuston jäsenten valinta
Nuorisovaalit järjestetään yhteistyössä Sipoonjoen koulu, Kungsvägens skolan,Sipoonlahden koulun Sibbo gymnasiumin, Sipoon lukion, Enterin sekä kunnan nuorisopalveluiden kanssa. Vaaleja varten valitaan vaalitoimikunta perustuen 1 opettajaedustajasta edellä mainituista kouluista, 2 nuorisovaltuuston jäsenestä sekä 2 nuoriso-ohjaajasta, yhteensä 10 henkilöä. Vaalitoimikunta päättää vaalipaikoista erikseen.
Äänioikeutettuja ovat Sipoossa asuvat 13-20 vuotiaat.
Ehdokkaaksi haluavat voivat ilmoittautua vaalitoimikunnalle jättämällä kirjallisen valmiin ilmoittautumislomakkeen varustettuna valokuvalla ehdokasasetteluajan sisällä jonka ajankohdan vaalitoimikunta päättää erikseen. Ehdokasasetteluaika on vähintään 1 kuukauden pituinen.
Ehdokasasettelun päätyttyä vahvistetaan ehdokkaat ja julkistetaan ehdokaslista vaalitunnusnumeroineen.
Nuorisovaalien kampanjavaihe kestää 2 viikkoa. Kampanjassa saa käyttää mitä tahansa teemoja ja tunnuksia, ei kuitenkaan sellaisia, jotka on kielletty valtiollisissa vaaleissa, kuten esim. rasistiset mielipiteet.

Nuorisovaltuuston jäsenten ikä ja lukumäärä
Nuorisovaltuuston jäsenten ikäjakauma valintahetkellä on 13 – 20 vuotta.
Nuorisovaltuuston jäsenten lukumäärä on 20 varsinaista jäsentä.
Jäsenten tulee olla valintahetkellä sipoolaisia.

Kiintiöt nuorisovaaleissa
- 4 jäsentä jotka ovat vaaleissa saaneet eniten ääniä.
- 2 jäsentä, Kungsvägens skola.
- 2 jäsentä, Sipoonjoen koulu.
- 2 jäsentä, Sipoonlahden koulu.
- 2 jäsentä, Sibbo gymnasium.
- 2 jäsentä, Sipoon lukio
- 2 jäsentä, Enter 
- 4 jäsentä, muut Sipoolaiset 13-20 vuotiaat.

Äänimääriä laskettaessa tomitaan kiintiöiden suhteen kuten yllä mainitaan. Jotta nuorisovaltuustoon tulisi alun alkaen täysi määrä nuorisovaltuustettuja (20) mukaan toimintaan, lasketaan kiintiöiden jälkeen eniten ääniä saaneet ja he tulevat valituksi.

Mikäli joku kesken kauden jää pois, mukaan pääsee seuraavaksi eniten ääniä saanut nuori.

Jos nuorisovaltuutettu on kolme kertaa peräkkäin poissa kokouksista ilman todellista ja painavaa syytä, on nuorisovaltuustolla oikeus erottaa hänet nuorisovaltuustosta. Tilalle valitaan taas seuraavaksi eniten ääniä saanut samasta kiintiöstä.

Nuorisovaltuuston jäsenten toimikausi ja varat
Nuorisovaltuuston toimikausi on 3 vuotta.
Nuorisovaltuustolle varataan vuosittain oma osamääräraha joka käytetään mm. seuraaviin toimintoihin; kouluttautuminen, vierailut, monistukset, sekä muut toiminnasta syntyvät kustannukset.
Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan 20 € suuruinen kokouspalkkio ja puheenjohtajalle maksetaan 30 euron suuruinen kokouspalkkio.
Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan matkakorvaukset kunnan taksojen mukaisesti. Nuorisovaltuutetuille maksetaan matkakorvaukset myös opiskelupaikkakunnalta kotimaassa, mikäli valtuutettu asuu siellä. Tällöin korvaus maksetaan yleisten kulkuneuvojen taksojen mukaan.

Nuorisovaltuuston toiminta
- Nuorisovaltuusto tekee aloitteita kunnan eri valiokunnille ja jaostoille.
- Nuorisovaltuusto valitsee edustajan  kunnanvaltuustoon sekä eri valiokuntiin ja jaostoihin. Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa, sivistysvaliokunnassa, sivistysvaliokunnan suomenkielisessä koulutusjaostossa, sivistysvaliokunnan ruotsinkielisessä koulutusjaostossa, vapaa-ajanjaostossa, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, teknisessä valiokunnassa, maankäyttöjaostossa sekä elinkeinojaostossa.
- Nuorisovaltuusto tukee nuoria koskevaa päätöksentekoa, edesauttaa
uusien ideoiden syntymistä ja voi myös halutessaan toteuttaa erilaista
toimintaa.
- Nuorisovaltuusto toimii suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa.
- Nuorisovaltuuston kokouksiin osallistuu aina nuorisopalveluiden työntekijä
joka myös toimii kokouksen sihteerinä.
- Nuorisovaltuustolle järjestetään heti alkuun kunnalliseen päätöksentekoon
liittyvää koulutusta.
- Nuorisovaltuuston esityslistat on oltava viimeistään 4 päivää ennen
kokousta valtuutetuilla.

Nuorisovaltuuston kokoukset
- Nuorisovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
- Nuorisovaltuusto kokoontuu myös jos 5 varsinaista jäsentä vaatii.
- Nuorisovaltuustokokous on päätösvaltainen kun paikalla on puolet jäsenistä.
- Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan edustajansa nuorisovaltuustoon.
- Nuorisovaltuuston kokouksesta laaditaan pöytäkirjaa, suomeksi ja ruotsiksi. Pöytäkirjaa tarkastaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.
- Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä niin kuin valtuusto päättää.

 

Viimeksi muokattu 28.06.2019