Etsivä nuorisotyö

Huoli nuoresta?

Viranomaisten lisäksi kuka tahansa nuoren lähipiiristä voi olla yhteydessä nuoren suostumuksella etsivään työhön, kun nuoresta herää huoli. Etsivään työhön voi olla yhteydessä esimerkiksi nuori itse, vanhemmat ja kaverit. Etsivä nuorisotyö on ilmoituksen saatuaan yhteydessä nuoreen ja tarjoaa apuaan. Etsivän nuorisotyön avun vastaanottaminen on nuorelle täysin vapaaehtoista.

 

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. (Nuorisolaki 2006/72, 7b§)

Etsivä nuorisotyö on moniammatillisten verkostojen kanssa tehtävää ammatillista parityötä, jonka tarkoituksena on työskennellä nuorten lähtökohdista käsin. Etsivä nuorisotyö on suunnattu pääasiallisesti 16–29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille.  Toiminta ei sisällä minkäänlaisia velvoitteita nuorten taholta ja se perustuu luottamukselliseen asiakaskontaktiin. Nuori pyritään kohtaamaan aidosti ja välittävästi ja hänelle pyritään tarjoamaan turvallinen aikuiskontakti. Etsivälle nuorisotyölle on tyypillistä pitkäaikaiset asiakassuhteet ja työtä tehdään pitkäjänteisesti ja asiakkaan tarpeita vastaavasti.

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on auttaa nuorta löytämään itselleen mieluinen työ, opiskelupaikka tai muuta vastaavanlaista tekemistä, joka tukisi nuoren kasvua ja kehitystä. Etsivän nuorisotyön lähtökohtana on tukea nuorta arjen jokapäiväisissä kysymyksissä ja ongelmissa. Työ on suunnattu erityisesti niille nuorille, jotka ovat avun ja ohjauksen tarpeessa tai jotka eivät syystä tai toisesta ole halukkaita ottamaan julkisen sektorin palveluita vastaan. Työn päällimmäinen tavoite on syrjäytymisen ehkäisy sekä varhaisen puuttumisen ja tukemisen takaaminen.

Etsivät nuorisotyöntekijät hakeutuvat nuorten pariin ja pyrkivät tarjoamaan nuorille matalan kynnyksen palveluita. Tarvittaessa etsivä nuorisotyöntekijä lähtee yhdessä nuoren kanssa asioimaan eri palveluissa (esim. sosiaalityössä, te- palveluissa, terveydenhuollon palveluissa, koulussa).Koppari.fi -verkkopalvelu

Koppari.fi -verkkopalvelusta löydät sipoolaisten 12–28-vuotiaiden nuorten palvelut yhdestä osoitteesta.

Palvelusta voit hakea apua ja tietoa hyvinvointiin, terveyteen, toimeentuloon, opintoihin tai työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Palvelussa on Chatti toiminto, jonka kautta voit kysyä ja keskustella Sipoon kunnan etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Jos et löydä apua Koppari.fi palvelun kautta, voi aina olla yhteydessä etsiviin nuorisotyöntekijöihin,


Bodil Weckström, Iso Kylätie 8, 04130 Sipoo Puh. 040 191 4463 bodil.weckstrom(@)sipoo.fi

Ira Oinonen, Iso Kylätie 8, 04130 Sipoo Puh. 040 191 4462 ira.oinonen(@)sipoo.fi


Voi soittaa, laittaa viestiä tai sähköpostia, tulla käymään 8-16 välisenä aikana. Bodil ja Ira auttavat sinua asiassa kuin asiassa.

Koppari.fi


Viimeksi muokattu 13.11.2019

 

På svenskaTarvitsetko apua?

Voit soittaa, laittaa viestiä (löydät meidät myös Whatsapista) tai sähköpostia, tulla käymään 8-16 välisenä aikana. Bodil ja Ira auttavat sinua asiassa kuin asiassa.

Bodil Weckström, Iso Kylätie 8, 04130 Sipoo Puh. 040 191 4463 bodil.weckstrom(@)sipoo.fi


Ira Oinonen, Iso Kylätie 8, 04130 Sipoo  Puh. 040 191 4462 ira.oinonen(@)sipoo.fi

Viranomaisen ilmoitus etsivään nuorisotyöhön

 

Koppari.fi -verkkopalvelu

Koppari.fi