Kunnalliset päiväkodit

Leikki astuu ulos laatikosta Sipoon varhaiskasvatuksessa -video on syntynyt yhteisen kehittämistyön tuloksena.

 1. Sipoon varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet ja -kohteet valikoituivat Reunamo Education Researchin Kehittävän Palautteen arviointimenetelmän kautta
 2. Sipoon kehittämistyössä painotetaan vahvasti koko henkilöstön ja koko johdon osallistumista ja sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen.
 3. OPH:n rahoittaman "Sipoon Susi liikkuu ja leikkii"-hankkeen kautta lähdettiin luomaan innovatiivisia, liikkumiseen ja leikkimiseen innostavia oppimisympäristöjä 2018.
 4. Hankkeen kautta syntyi "Koko kunta leikkii"-yhteistyö Hannelandian kanssa 2019.
 5. Kolmevuotisen Koko kunta leikkii-hankkeen ensimmäinen vuosi on ollut fyysisten oppimisympäristöjen kehittämisen vuosi; nyt prosessi ja lopputulos on kuvattu tässä videossa.

Koko kunta leikkii -kehittämisohjelman myötä on jo havaittu...

 • lapset leikkivät enemmän & sitoutuneemmin
 • mielikuvitus leikeissä lisääntynyt
 • lapset myös leikkivät isommissa ryhmissä
 • aikuisia kutsutaan mukaan leikkiin
 • aikuisten leikkiin heittäytyminen on lisääntynyt
Kunnallinen varhaiskasvatus

Sipoossa tarjotaan perheille monipuolisia vaihtoehtoja varhaiskasvatukseen. Jokainen perhe voi valita itselleen sopivimman varhaiskasvatuksen muodon, esimerkiksi kunnallisen päiväkodin, vuorohoidon, kielikylvyn, perhepäivähoidon tai avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan. Sipoossa myös yksityiset palveluntuottajat järjestävät varhaiskasvatusta joko palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuilla. Näiden lisäksi myös seurakunnat ja eri yhdistykset järjestävät kerho- ja leikkitoimintaa.

Sipoon kunnan varhaiskasvatusta järjestetään kahdella palvelualueella, Pohjois-Sipoossa ja Etelä-Sipoossa. Päiväkodeissa tarjotaan varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille pääsääntöisesti klo 6:30-17:00. Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään kahdella kielellä Kartanon päiväkodissa Pohjois-Sipoossa. Päivähoidon toimintakausi alkaa elokuun ensimmäisenä arkipäivänä. Loma-aikoina, jouluna ja kesällä, toimintaa keskitetään.

Ruotsinkielistä kielikylpytoimintaa tarjotaan kahdessa päiväkodissa, Leppätien päiväkodissa Pohjois-Sipoossa ja Metsärinteen päiväkodissa Etelä-Sipoossa.

Etelä-Sipoon alueella sijaitsevat kunnalliset päiväkodit:
 • suomenkieliset päiväkodit Hansas, Mäntymäki ja Västerskog
 • ruotsinkielinen päiväkoti Landsängen
 • kaksikielinen päiväkoti Miili
 • kielikylpypäiväkoti Metsärinne
Pohjois-Sipoon alueella sijaitsevat kunnalliset päiväkodit:
 • suomenkielinen Metsätien päiväkoti
 • Nikkilän päiväkoti-Nickby Daghem ja Päiväkoti Pikkusydän-Daghemmet Lillhjärtat ovat päiväkoteja, joissa on sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä lapsiryhmiä
 • ympärivuorokautinen päiväkoti Kartanon päiväkoti-Nickbygårds Daghem, jossa on sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä lapsiryhmiä
 • kielikylpypäiväkoti Leppätie (1.8.2020 lähtien toiminta väliaikaisesti Pikkusydämen päiväkodissa), joka tarjoaa kielikylpyopetusta 4-5-vuotiaille suomenkielisille lapsille ruotsiksi
 • ruotsinkielinen Södra Paipis daghem

Yksityisen varhaiskasvatuksen yksiköistä löytyy lisää tietoa omilta sivuilta.

Esiopetusta tarjoavista yksiköistä kerrotaan omilla sivuilla.

På svenska

Viimeksi muokattu 03.06.2020