Kielikylpy

Kielikylpypäivähoito on päivähoitoa, jossa äidinkieleltään suomenkielisten perheiden lasten hoito ja kasvatus tapahtuu johdonmukaisesti ruotsin kielellä. Yksi kielikylvyn perusperiaatteista on se, että opetus perustuu vähemmistökieleen. Kielikylpyyn voivat hakea vuonna 2018 neljä vuotta täyttävät lapset. Hakuaika kielikylpyyn on vuosittain maaliskuussa, jolloin kielikyvystä järjestetään myös julkinen informaatiotilaisuus.

Sipoossa toimii kaksi kielikylpypäiväkotia, Leppätien kielikylpypäiväkoti sekä Metsärinteen kielikylpypäiväkoti, jotka järjestävät myös kielikylpyesiopetusta.

Kielikylpyyn haetaan päivähoitohakemuslomakkeella (päivähoidon aloittavat lapset) TAI anomuksella päivähoitopaikan vaihdosta (jo päivähoidossa olevat lapset) 

Kielikylpykoulut sijaitsevat Pohjois-Sipoossa Nikkilässä. Kielikylpyalakouluna toimii Leppätien koulu ja yläkouluna Kungsvägens skola sekä Sipoonjoen koulu. Elokuussa 2016 molempien kieliryhmien yläkoulut yhdistyivät Nikkilän sydämen koulukeskukseksi. Leppätien koulu on kielikylpyoppilaiden lähikoulu, johon kunta maksaa koulukuljetukset samojen periaatteiden mukaan kuin kunnan muihinkin kouluihin. 

Kevään 2018 kielikylpyhaku järjestetään maaliskuussa.

Viimeksi muokattu 14.09.2018