Suomenkielinen perusopetus

Perusopetuksen lähtökohdat

Perusopetuksen tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa hänelle elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus on tarkoitettu koko ikäluokalle ja se on maksutonta. Perusopetuksen järjestämistä ja tuntijakoa säätelevät perusopetuslaki ja -asetus sekä valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Opetuksen sisältöjä ja käytännön järjestämistä ohjaavat Opetushallituksen laatimat kansalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) sekä niiden pohjalta laaditut paikalliset opetussuunnitelmat.

Peruskoulut Sipoossa

Sipoon kunnassa toimii yhteensä 15 perusopetuksen oppilaitosta ja toimipistettä: kahdeksan ruotsinkielistä alakoulua ja yksi ruotsinkielinen yläkoulu (Kungsvägens skola) sekä neljä suomenkielistä alakoulua, yksi suomenkielinen yhtenäiskoulu (Sipoonlahden koulu) ja yksi suomenkielinen yläkoulu (Sipoonjoen koulu). Lukuvuoden 2016–2017 alussa toimintansa aloitti koulukeskus Nikkilän sydän, jossa kunnan suomen- ja ruotsinkieliset yläkoulut (Sipoonjoen koulu ja Kungsvägens skola) on yhdistetty samaan koulurakennukseen. Suomenkielisten koulujen koulukohtaisiin sivuihin voit tutustua oikealla olevasta valikosta.

 

Koulutuspalveluiden kehittämistoimintaan pääsee tutustumaan täältä.
Lisäksi keskustelua facebookissa voi seurata koulutuspalveluiden sivulla.

Sivun lisääjä: 16.02.2016