Yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisäPå svenska

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan 1.8.2016 lähtien seuraavilla edellytyksillä:

 • yksityisen hoidon tuki edellyttää, että lapsen viikottainen hoitoaika on yli 20 tuntia
 • perhe valitsee muun hoidontuottajan kuin kunnallisen päivähoidon: yksityisen päiväkodin tai yksityisen perhepäivähoitajan tai perheeseen työsuhteessa olevan hoitajan
 • lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityinen päivähoidon tuottaja

Tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tukea ja sen kuntalisää haetaan Kelan kautta. Lisätietoja Kelan internetsivuilta.

Esiopetuksen täydentävän varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Neljän tunnin esiopetuksesta kunta maksaa maksusitoumuksella ja kustakin lapsesta tuki tulee kokonaisuudessaan Kelan kautta suoraan palveluntuottajalle. Sipoon kunta tarjoaa laajempaa varhaiskasvatusoikeutta kuin laki määrittää ja sen vuoksi palveluntuottaja toimittaa Kelalle tiedot laajennetusta varhaiskasvatusoikeudesta. Sen vuoksi huoltajien on haettava laajempaa varhaiskasvatusoikeutta lomakkeella, joka toimitetaan palveluntuottajalle.

Tämä koskee perheitä, joilla on esiopetusikäinen lapsi yksityisessä päivähoidossa. Lisäksi tämä koskee niitä perheitä, joilla on lapsi yksityisessä päivähoidossa ja joilla on toinen vanhemmista kotona tai jotka muusta syystä eivät ole oikeutettuja varhaiskasvatukseen yli 20 tuntia viikossa. Yksityisellä päivähoidolla tarkoitetaan yksityistä päiväkotia, yksityistä perhepäivähoitoa tai kotiin palkattua yksityistä hoitajaa.

Huoltaja, toimi näin, että saat täysimääräistä tukea:

 1. Hae laajennettua varhaiskasvatusoikeutta kunnalta lomakkeella ”Hakemus ja päätös yli 20 tuntia laajemman varhaiskasvatuksen tarpeesta”. Lomakkeita saa myös yksityisestä päivähoitopaikasta. Täytä lomake ja jätä se lapsesi päivähoitopaikkaan. Sieltä lomake toimitetaan kunnalle. HUOM! Laajempi oikeus varhaiskasvatukseen myönnetään toimintavuodeksi kerrallaan.
 2. Saat hyväksytyn lomakkeen takaisin lapsesi päivähoitopaikasta tai -hoitajalta. Liitä se mukaan Kelan WH1-lomakkeeseen (=yksityisen hoidon tuen hakemus) ja toimita molemmat lomakkeet Kelaan.

Palveluntuottaja, toimi näin:

 1. Ohjeista perheitä täyttämään hakemus laajennetusta varhaiskasvatusoikeudesta.

  Ota vastaan täytetyt lomakkeet. Lähetä lomakkeet kunnalle:

  Varhaiskasvatuspalvelut/Laajennettu varhaiskasvatusoikeus 
  Sipoon kunta
  Lukkarinmäentie 2, PL 7
  04131 SIPOO
  Tai toimita ne Kuntalan Respaan (Lukkarinmäentie 2, 04130 Sipoo)

 2. Kunta lähettää hyväksytyt lomakepäätökset takaisin ilmoittamaasi osoitteeseen. Palauta tämän jälkeen lomakkeet perheille.

 3. Täytä Kelan lomake WH2(=selvitys, lasten yksityisen hoidon tuki, tuottaja) ja palauta se Kelaan. Jos toiminnassasi tapahtuu jossain vaiheessa muutoksia, ilmoita myös ne Kelaan.

 4. Laskuta kuntaa Kelan päätöksen perusteella kerran kuukaudessa jälkikäteen. Kunnan y-tunnus on 0203533-8 ja verkkolaskutusosoite 003702035338. Voit myös toimittaa paperisen laskun sähköpostin liitteenä. Merkitse laskuun: laskun päiväys, laskun eräpäivä, laskun numero, y-tunnus : myyjän ja ostajan, molempien nimet ja osoitteet, alv prosentti ja osuus, laskutettava asia/palvelu)

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

päiväkodissa / ryhmäperhepäiväkodissa
€/kk
alle 3-vuotiaasta lapsesta590 €/kk
yli 3-vuotiaasta lapsesta456 €/kk
esiopetusikäisestä lapsesta100 €/kk
Kuntalisä perhepäivähoidossa
€/kk
alle 3-vuotiaasta lapsesta280 €/kk
yli 3-vuotiaasta lapsesta170 €/kk
esiopetusikäisestä lapsesta100 €/kk

 

Työsuhteinen hoitaja kotiin
€/kk
alle 3-vuotiaasta lapsesta280 €/kk
yli 3-vuotiaasta lapsesta170 €/kk
esiopetusikäisestä lapsesta100 €/kk

Lapsi on kokopäivähoidossa kun viikottainen hoitoaika on yli 20 tuntia viikossa.

Kenelle maksetaan

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan suoraan hoidon tuottajalle; yksityiselle hoitajalle tai päiväkodille.

Viimeksi muokattu 25.02.2020