Työllisyysyksikkö Risteys

Työllisyysyksikkö Risteys tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, erilaisia työllistymistä tukevia kursseja sekä tukea, että neuvontaa työllistymiseen liittyvissä asioissa. Työllisyysyksikön kautta on mahdollista ohjautua palkkatuettuun työhön tai opiskelemaan oppisopimuksella.

Työllisyysyksikkö Risteyksen tehtävänä on työllisyystoiminnan strateginen suunnittelu sekä työllisyyden edistäminen kokonaisvaltaisesti. Työllisyysyksikkö kehittää työllisyyteen liittyviä toimintoja kunnan sisäisissä sekä yritysyhteistyöhön liittyvissä verkostoissa yhdessä elinkeinotoimen kanssa.

Työllisyysyksikön toiminta luo innovatiivisella työotteella uusia työllistymisen työmuotoja, jossa asiakas itse on toiminnan kehittämisen keskiössä. Työllisyysyksikön toimintaa on integroitu kunnan eri yksiköihin.

Työllisyysyksikkö kokoaa kunnan työllistymiseen liittyvät palvelut yhteen palvelukokonaisuuteen, jossa työllistymiseen liittyviä polkuja luodaan yhdessä asiakkaan kanssa. Toiminnan kautta luodaan yhteisöllinen, omaa elämänhallintaa vaaliva sekä arjen perusrytmiä turvaava työote.

Työllisyysyksikkö Risteys toimii Sipoon kunnan kehitys- ja kaavoituskeskuksen alaisuudessa vuoden 2020 alusta lähtien.

Lisätietoihin työllisyysyksikön toiminnasta vastaa:

Työllisyyspäällikkö
Lassi Puonti
+358 40 191 4425
lassi.puonti@sipoo.fi

Työllisyysyksikkö Risteys
tyollisyysyksikko.risteys@sipoo.fi

Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

 

På svenska

Viimeksi muokattu 17.08.2020