Lupa jätevesijärjestelmän uusimiselle

Jätevesijärjestelmän uusiminen edellyttää aina toimenpidelupaa rakennusvalvontaviranomaiselta. Uuden rakennuksen jätevesijärjestelmä hyväksytään rakennusluvan yhteydessä. Lupaa haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Lupahakemuksen yhteydessä on esitettävä haja-asutuksen vesihuoltoon perehtyneen suunnittelijan laatima jätevesijärjestelmän suunnitelma. Ympäristöhallinnon Vesihuoltotulkki-palvelun avulla saat ehdotuksen kiinteistöllesi mahdollisesti soveltuvasta jätevesijärjestelmästä (tämä ei kuitenkaan korvaa jätevesijärjestelmän suunnitelmaa, vaan on tarkoitettu vain neuvoa antavaksi työkaluksi).

Rakennusvalvonta antaa lupaneuvontaa sekä arvioi suunnittelijoiden pätevyyksiä. Henkilöpätevyyspalvelu FISE Oy pitää listaa koulutuksen käyneistä pätevistä jätevesijärjestelmien suunnittelijoista. Suunnittelijoiden yhteystietoja löytyy myös Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton sivuilta.

Uuden jätevesijärjestelmän suunnittelun yhteydessä on hyvä huomata, että Sipoossa on ympäristönsuojelumääräykset (pdf), joiden luvussa 2 on edellytyksiä kiinteistökohtaiselle jäteveden käsittelylle. Myös rakennusjärjestys ohjaa jätevesijärjestelmän rakentamista.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla, joita pääsääntöisesti Sipoossa ovat asemakaavoitetut alueet, on vesihuoltolain mukainen liittymisvelvollisuus yleiseen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Poikkeuksena on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä vapautus liittymisvelvollisuudesta (VHL 11 §). Kuitenkin myös joissakin osayleiskaavoissa on liittymistä edellyttäviä määräyksiä, minkä takia kaavamääräykset on aina hyvä käydä läpi ennen lupahakemuksen jättämistä. Kaavoituksen paikkatietopalvelun avulla voit tarkistaa, mikä kaava ja millaiset kaavamääräykset alueellasi ovat voimassa. Rakennusvalvonta arvioi kaavamääräykseen perustuvan liittymisvelvollisuuden kohtuullisuutta rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen yhteydessä ja myös tarvittaessa antaa ennakkoneuvontaa tässä asiassa.


Hyödyllisiä linkkejä:Viimeksi muokattu 26.02.2020