Sipoonkorpi

Sipoonkorven kansallispuisto

Sipoonkorven kansallispuisto perustettiin maaliskuussa 2011 ja se on Suomen 36. kansallispuisto. Pinta-alaltaan 1 857 ha kokoinen alue muodostaa pirstaleisen kansallispuiston jota on tarkoitus myöhemmin täydentää ja yhtenäistää julkisoikeudellisten yhteisöjen mailla. Sipoonkorven kansallispuiston perustamisella suojellaan eteläisen Suomen metsä-, kallio-, suo- ja perinneympäristöjä, jotka ovat luontoarvoiltaan kansainvälisesti merkittäviä. Lajistoltaan kansallispuisto on erittäin rikas ja siellä on tavattu noin 100 uhanalaista tai silmälläpidettävää lajia.

Sipoonkorpi tarjoaa oivallisen mahdollisuuden ulkoiluun ja luontoelämykseen. Alueen virkistyskäyttöä kehittä Metsähallitus, joka myös vastaa kansallispuiston hoidosta.

 

Lue lisää Metsähallituksen sivuilta

 

På svenska

Viimeksi muokattu 17.02.2020